Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads

Van Smyrna naar Holland in oorlogstijd De Aarde en haar Volken, 1917   By:

Book cover

"Van Smyrna naar Holland in oorlogstijd" is a captivating and enlightening historical account of a young girl's journey from Smyrna to Holland during World War I. The author, Betsy van der Poel, does an excellent job of detailing the struggles and challenges faced by individuals caught in the midst of war, while also shedding light on the cultural differences between the two countries.

What makes this book truly compelling is the personal touch that van der Poel brings to the story. Through her vivid descriptions and heartfelt narration, readers are able to empathize with the protagonist and gain a deeper understanding of the impact of war on civilians. The author's attention to detail and meticulous research make this account not only educational but also emotionally engaging.

Overall, "Van Smyrna naar Holland in oorlogstijd" is a well-written and thought-provoking book that offers a unique perspective on a tumultuous period in history. It is a must-read for anyone interested in World War I, cultural studies, or simply a moving story of resilience and survival.

First Page:

VAN SMYRNA NAAR HOLLAND IN OORLOGSTIJD.

Door Betsy van der Poel.

Mademoiselle, een brief voor U uit Smyrna.

Haastig nam ik hem uit de handen van de Grieksche meid, brak hem open en las een uitnoodiging om op het bureau van den Nederlandschen Consul, Mr. van Uye Pieterse te komen.

't Was natuurlijk over m'n terugkeer naar huis, waarover al zoo lang was geschreven, en die door den steeds verder om zich heen grijpenden oorlog al meer op den achtergrond geschoven werd.

Ik was al bijna drie jaar op een landgoed in Klein Azië, dicht bij Smyrna gelegen. Ik was er thuis geraakt onder dien blauwen hemel, en op het landgoed, dat daaronder zich warmde in de gulden, tropische zon; en dit te meer, toen mijn verblijf in Klein Azië tengevolge van den oorlog maar steeds werd verlengd. Ik had het gekend in den vrede; ik had er den oogst zien groeien, 'k had hem in één week tijds zien opeten door sprinkhanen; ik had de schaapherders de wacht zien houden over hun kudden, had meegemaakt hoe deze geroofd werden, en nieuwe lammeren een volgend jaar 't geleden verlies weer vergoedden. Ik had het ook gezien in oorlogstijd de Grieksche bevolking uit hun dorpen verdreven door de Turken, die er bezit van namen, ik had er gevechten van vliegmachines gezien, geruchten gehoord van gevechten tusschen Turksche legerafdeelingen en mee geluisterd naar het bombardement der geallieerden... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books