Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Van de Deensche expeditie naar Noord-Groenland De Aarde en haar Volken, 1909   By: (1879-1949)

Book cover

Van de Deensche expeditie naar Noord-Groenland is a fascinating account of Alf Trolle's expedition to North Greenland in 1909. Trolle's detailed descriptions of the harsh Arctic landscape, the challenges faced by the expedition team, and their interactions with the indigenous Inuit people make for a compelling read.

One of the most compelling aspects of the book is Trolle's deep respect for the Inuit culture and way of life. He describes the Inuit people with great admiration and highlights their resourcefulness and resilience in the face of such extreme conditions.

Additionally, Trolle's vivid descriptions of the Arctic scenery and wildlife paint a vivid picture of the beauty and brutality of this remote region. His writing is both poetic and informative, immersing the reader in the Arctic landscape and allowing them to experience the expedition alongside him.

Overall, Van de Deensche expeditie naar Noord-Groenland is a captivating and informative read that sheds light on a little-known corner of the world and the remarkable people who inhabit it. Alf Trolle's compelling narrative and deep respect for the Inuit culture make this book a must-read for anyone interested in Arctic exploration and Indigenous cultures.

First Page:

VAN DE DEENSCHE EXPEDITIE NAAR NOORD GROENLAND.

Luitenant A. Trolle van de Koninklijke Deensche Marine heeft van zijn ervaringen verteld, die hij heeft opgedaan als deelnemer aan den tocht aan boord van de Danmark, het schip, dat in Juni 1906 Kopenhagen verliet en er in Augustus 1908 terugkeerde. Het doel der expeditie, waarvan koning Frederik VIII het beschermheerschap had aanvaard, was het onderzoek van de tot nu toe onbekende deelen van noordoostelijk Groenland, de omtrekken van die kust in kaart te brengen en een denkbeeld te geven van de uitgestrektheid der reuzenijsmassa's in het binnenland, terwijl men wilde nagaan, of er nog Eskimostammen zich daar met de jacht op zeehonden en walrussen bezig hielden.

De onderneming was georganiseerd en werd geleid door Mylius Erichsen, die in de jaren van 1902 tot 1904 in gezelschap van graaf Harald Moltke en Knud Rasmussen een mooi stuk ethnologisch en aardrijkskundig werk had volbracht aan Groenlands westkust. "Aan mij," zegt luitenant Trolle, "was het bevel over de Danmark toevertrouwd, en na den dood van Mylius Erichsen moest ik zijn plaats als leider van de expeditie innemen.

In 1906 was er bijzonder veel ijs in de zee bij Groenland. De zware massa's, die langs de oostkust zuidwaarts drijven met den Poolstroom, blokkeerden meer dan ooit den toegang tot het land... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books