Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads

Van de Koele Meren des Doods

Van de Koele Meren des Doods by Frederik van Eeden
By: (1860-1932)

Van de Koele Meren des Doods is a captivating and deeply moving novel that tells the story of a young woman named Hedwig who struggles with love, passion, and mental illness. Set against the backdrop of late 19th century Europe, the novel explores Hedwig's journey as she navigates through a turbulent and emotional life.

Frederik van Eeden's writing is both poetic and powerful, drawing readers into the complex inner world of the protagonist. The character development is outstanding, with Hedwig's inner struggles and conflicts portrayed with great depth and sensitivity.

The novel also provides a vivid portrait of the societal norms and expectations of the time, shedding light on the challenges faced by women in a male-dominated world. The themes of love, loss, and the search for meaning in life are beautifully woven into the narrative, making for a poignant and thought-provoking read.

Overall, Van de Koele Meren des Doods is a timeless classic that continues to resonate with readers today. It is a haunting and unforgettable tale that will stay with you long after you finish reading.

Book Description:
Hedwig Marga de Fontayne (1856) is een naïeve, labiele vrouw die haar leven lang balanceert tussen waanzin en rede, liefde en lust, verstand en gevoel, religie en goddeloosheid. Het lukt haar niet om die balans te vinden.

Hedwig is rijk en geniet van weelde, aanzien en luxe, maar leert voor haar leven ten einde is ook de zwartste kanten van het bestaan kennen met verslaving, prostitutie en armoede.

Hedwig is gefascineerd door de dood en de titel is afgeleid van een psalmtekst die in het boek geciteerd wordt: Maar doodgaan scheen haar altijd nog veel beter, nog begeerlijker. Dat zou rust zijn, als die beloofd wordt aan de getrouwen in de psalm, dat zou zachtjes gevoerd worden langs stille wateren langs grote koele meren, dat zou troost zijn, zoals een moeder troost.


Stream audiobook and download chapters
Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books