Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Van vijf moderne dichters   By: (1859-1938)

Book cover

"Van vijf moderne dichters" by Willem Kloos is a thought-provoking collection of poetry that explores themes of love, nature, and the human experience. Kloos showcases a mastery of language and a keen insight into the complexities of emotion and existence. The five poets featured in this book each bring a unique voice to the collection, creating a diverse and captivating read. Kloos's commentary and analysis provide valuable context for the poems, enhancing the reader's understanding and appreciation of the work. Overall, "Van vijf moderne dichters" is a beautifully curated anthology that will resonate with poetry lovers and literary enthusiasts alike.

First Page:

VAN VIJF MODERNE DICHTERS

[VERZEN VAN DR. P.C. BOUTENS WIES MOENS, WILLEM KLOOS MARGOT VOS, CAREL SCHARTEN]

NEDERL. BIBLIOTHEEK ONDER LEIDING VAN L. SIMONS

MAATSCHAPPIJ VOOR GOEDE EN GOEDKOOPE LECTUUR

AMSTERDAM

1922

VOORWOORD

Deze bundel, bevattende dichtwerk van een vijftal onzer hedendaagsche dichters, is niet volgens een bepaald plan samengesteld. Hij dankt zijn ontstaan eenvoudig aan de overweging dat het, waar wij ieder jaar niet meer dan één dichtbundel plegen te publiceeren, wel wat heel lang zou duren eer de belangrijkste dichters van ons land in onze Nederlandsche Bibliotheek vertegenwoordigd konden zijn. Wij noodigden daarom een aantal dichters, die tot dusver nog geen werk aan ons afstonden uit, aan dezen bundel mee te werken. Het hing dus min of meer van het toeval af welke auteurs voor dezen jaargang iets konden afstaan. Ondanks dit toeval is er toch in zooverre systeem in de bloemlezing dat zij typeerend werk biedt van de drie opeenvolgende dichtergeneraties na 1880.

In volgende bundels hopen wij op dezelfde wijze weer werk van anderen te vereenigen.

DE REDACTIE DER W.B.

VERZEN VAN DR. P.C. BOUTENS

O LIEFDE, LIEFDE, DIE ALS LIJDEN ZIJT

O liefde, liefde, die als lijden zijt, Rijs in mijn oog met iedren nieuwen dag, Dat ik de wereld en haar kindren mag Zien in uw licht, een kind dat u belijd... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books