Books Should Be Free is now
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Vand- og stenhoejsplanter en vejledning for havevenner   By: (1878-1945)

Book cover

First Page:

VAND OG STENHOEJSPLANTER EN VEJLEDNING FOR HAVEVENNER

MED BIDRAG AF

Overgartner Jens K. Joergensen

Botanisk gartner Axel Lange

Havebrugskandidat Andreas Madsen

UNDER REDAKTION AF

G. N. Brandt

[Denne tekst er baseret paa udgaven udgivet i Koebenhavn, 1917]

INDHOLDSFORTEGNELSE

VAND OG STENHOEJSPLANTERNES ANVENDELSE

VAND OG MOSEPLANTERNES KULTUR af Jens K. Joergensen

STENHOEJSPLANTERNES KULTUR af Axel Lange

DEN DANSKE FLORAS VAND OG STENHOEJSPLANTER af Andreas Madsen

UDVALG AF VAND OG MOSEPLANTER af Axel Lange

UDVALG AF STENHOEJSPLANTER af Axel Lange

[Illustration: Fig. 1. Plantning at Vand og Moseplanter langs en Baek i en engelsk Have.]

[Illustration: Fig. 2. Yndefuld Beplantning af en Soebred. (Kolding Planteskole).]

VAND OG STENHOEJSPLANTERNES ANVENDELSE

Det kan synes urimeligt at samle netop disse to Samfund af Haveplanter i eet Bind. Ingen botanisk, hverken systematisk eller biologisk Lighed knytter dem sammen, ingen gartnerisk Kulturmethode, ingen faelles Vaekstbetingelser, tvaertimod, de stiller diametralt modsatte Krav til Livet; det fysiske Milieu, der er Vaekst og Trivsel for den ene Part, er Doed og Fordaerv for den anden. Det, disse Planter har tilfaelles, og som berettiger til at behandle dem i samme Bind er det, at de mellem Havefolk har de samme Venner. Man kan vaere sikker paa, at den, der dyrker og samler paa Vandplanter, ogsaa er interesseret i Stenhoejsplanter og omvendt. Disse to Slags Planter stiller nemlig lidt saerlige Krav til deres Dyrkere og Beundrere, ikke alene hvad det rent gartnerisk tekniske angaar, men navnlig med Hensyn til Evne til at forstaa de levende Planters saerlige Skoenhed. Det disse ofte ikke saerlig anseelige Planter byder paa er nemlig ikke saa meget en Skoenhed i Former og Farver, men snarere den Skoenhed, der ligger i selve Vaeksten. Det er Skoenheden i det vegetative Liv, der er faelles for disse to Grupper, hvad enten den viser sig i Vandplanternes overdaadige Frodighed eller i en lille graa Sedums energiske Kamp om Pladsen paa Stenens Solside. Det er langt fra alle Blomstervenner, der har Sans for denne Side af Sagen; for mange ivrige Beundrere af Blomsterpragt er Plantelivets egentlige Skoenhed en lukket Bog, og de ser kun Ukrudt, hvor de rigtige Plantevenner ser Vaerdier, som de ikke oensker at bytte med et helt Udstillingsvindue af Pragtblomster. I enhver Plantes Vaekst indeholdes en Fortaelling. Hos nogle af de pragtfuldeste f. Eks. Azalea, Amaryllis, Georginer, Pelargonier og mange andre er denne Vaekstens Fortaelling ret triviel og kedelig, men hos Vand og Stenhoejsplanterne er den derimod ualmindelig mangfoldig og morsom. Denne faelles Egenskab, denne faelles Karakter, der goer, at Vand og Stenhoejsplanterne har de samme Venner, goer ogsaa, at de maa anvendes paa samme Maade, nemlig saadan, at de specielle Skoenhedsvaerdier, som disse Planter rummer, kommer til deres Ret.

[Illustration: Fig. 3, Stenhoejsplanter i lige Bede belagte med Faxekalkstensskaerver. Smaagraesset mellem Fliserne er kommen i loebet af 3 Aar. (Hellerup Strandpark).]

[Illustration: Fig. 4. Engelsk Hus med urimeligt overplantet Fliseterrasse. Selvsaaede Planter, som mellem Fliserne paa Fig. 3 er tilstraekkelig "Fugeplantning" i saadanne Tilfaelde.]

Der er, som alle ved, to staerkt afvigende, for ikke at sige helt modsatte Maader at anvende Planter paa, to Maader, som man med et Par gamle og daarligt daekkende Navne har kaldt den "architektoniske" og den "landskabelige". Det, der karakteriserer disse to Beplantningsmaader, er hverken noget egentligt architektonisk eller noget landskabeligt, derimod snarere det, at Plantningen i det ene Tilfaelde skal have Karakteren af det plantede , i det andet af det voksede . Som typisk for Planter, der bedst behandles paa den foerste Maade, kan naevnes Roser, ikke mindst stammede, Tulipaner, Stokroser og naesten alle Slags Udplantningsplanter, og som typiske for det modsatte Beplantningsprincip kan man tage alle bogstaveligt talt alle Vand og Stenhoejsplanter... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books