Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Vechter   By: (1688-1727)

Book cover

First Page:

VECHTER.

KLUCHTSPEL.

Vertoont op de Amsterdamsche SCHOUWBURG.

TE AMSTERDAM,

By Jacob Lescailje , Boekverkooper op den Middeldam, naast de Vischmarkt. 1697

VERTOONERS.

VECHTER, een schoenlapper en brugophaalder . MAIKEN, zyn huisvrouw . KLAARTJE, zyn dochter . VREDERYK, vryer van Klaartje . HILLEBRAND, een out man . HEERE, een schipper . DAVIDJE, een kruyer .

VECHTER.

EERSTE UITKOMST.

MAIKEN, KLAARTJE.

MAIKEN.

Al weer is die besukste kaerel uit het pothuis elopen. Ja wel, sulken vent as dat is, daer is ommers niet goets af te hopen: Altyd het gat uit: altyd her gat uit: en 't schone werk moet blyven staen. Daer komt Tryntje Karnelis die wil heur muilen hebben, of ze wil daadlyk op een aâr gaen, Syberig moet uit 'er huur, en die zou hy 'er kist kruijen. En de Koster het hier eweest, hij zou veur Teeuwis de klokken luijen: Daer kon hy mooy een hiele schelling meê verdienen in een half uur. Ja wel, ik word schier uit men zinnen, de kaerel maakt 'et myn zo zuur. Zo as hy me quelt; 't is niet om te verdragen. 't Is een rechte vrouwepest; en een plaag der plagen. Lieve Klaartje, je bint wel ongelukkig mit sulken vaâr.

KLAARTJE.

Wat zele we'r teuge doen, moeder?

MAIKEN.

Al wat ik raap of spaar, 't Is al te vergeefs, we binnen arm, in we zellen arm sterven. In had jou goet niet vast eweest, je had al me niet veul ehad van je erven Maar jou Vrederik zou hier komen, hoe of hy 't werk al het beleid?

KLAARTJE.

Wel, loof ik. maar was 't niet beter eweest darmen 't hem niet had ezeit?

MAIKEN.

Och hy zag dat wel! hy het verstandts genoeg om dat te merken Ik wou maar dat hy wat goets voor ons uit kon werken. Daer komt hy.

II. UITKOMST.

VREDERYK, MAIKEN, KLAARTJE.

VREDERYK.

Wel Klaartje, goejen dag kint. hoe gaet 'et met jou?

KLAARTJE.

Relykjes.

VREDERYK.

En hoe met jou Maiken? je bint zulken goên vrouw.

MAIKEN.

Ja, zo passelyk: 'k zou altemet wel goet wezen, as men 't 'er na maakten Alles wil zo niet ezeit wezen.

VREDERYK.

Wel hoor: om dat we allebei zo haakten: Jy na je mans beterschap, en ik na ons houwelyk Met Klaartje. zo heb ik nou alleding trouwelyk Beschikt, als ezeit was. de mannen zellen hier komen, En spreken jou zelfs: want ze schynen te schromen, Of ik ook een part zocht te spelen aan je man. Daerom willenze het van jou eerst horen. en dan Heb ik 'et belooft te vreden te stellen. Maar Klaartje, zou jy 'er je zelf ook in quellen?

KLAARTJE.

Wat zel ik zeggen? 't is myn vader, maar 't doetme zulken verdriet. Lieve Vrederik, dat men moeder zo veel droefheid aan hem ziet, Ik kan 'et je niet uitspreken, ik mach 'r wel lyen, Terwyl ik zie dat het licht tot zyn beterschap zou kunnen gedyen.

VREDERYK.

Maar is hy inderdaat al zulken bolwurm als j'er van opgeeft?

MAIKEN.

Och! je hebt van je dagen zulken kaerel niet beleeft. Ik hebt je noch niet half ezeit, men goe knecht, dat vechten, dat vechten. Dat valt me zo zuur, wat het hy van zen leven niet al parten uit gaen rechten? Dat je wist, hoe wel datwe gezeten hadden toen ik hem eerst kreeg? We hadden een brave schoenmakers winkel op, in de halsteeg; In we hadden zulke nering, zulke nering, ik kantje niet zeggen. Het vloeidender in huis, maar altyd mosten wy achter leggen, Deur dat vechten, en deur dat zuipen: dan in de kroeg, dan op de wacht; Dan ereis op straet: het was hem evenveul, of het dag was of nacht. Dat duurden dan dikwils ien hiele week achter malkander; Dan teugen een Sinjeur, dan teugen een brakje, en dan weêr teugen een ander. 't Scheelden hem niet, al had'et teugen zen eigen vaâr eweest. Hy was dikwils hiel uitelaeten, hy leek wel een wild beest. Maar as ikje ezeit heb, 't is nou noch wel zo goet as van te voren. Want sedert dat hy die sneê in de bek kreeg, het hy 'r versworen. Met messen te vechten: dat hy eerst altyd placht te doen: Daer het hy zo mennigen reis an de Schout veur moeten bloên... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books