Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Vechter   By: (1688-1727)

Book cover

Vechter by Hermannus Angelkot is a gripping tale set in a dystopian world where society is controlled by a ruthless government and violence is the norm. The protagonist, Vechter, is a skilled fighter who rises up against the oppressive regime in order to protect his loved ones and bring about change.

Angelkot's writing is fast-paced and engaging, keeping the reader on the edge of their seat as Vechter navigates through various challenges and confronts powerful enemies. The world-building is detailed and vivid, painting a bleak picture of a future where humanity's worst instincts are allowed to run rampant.

What makes Vechter truly compelling is its exploration of themes such as power, loyalty, and sacrifice. The characters are well-developed and complex, making it easy for readers to become deeply invested in their fates. Overall, Vechter is a thrilling and thought-provoking read that will leave you eager for more from Hermannus Angelkot.

First Page:

VECHTER.

KLUCHTSPEL.

Vertoont op de Amsterdamsche SCHOUWBURG.

TE AMSTERDAM,

By Jacob Lescailje , Boekverkooper op den Middeldam, naast de Vischmarkt. 1697

VERTOONERS.

VECHTER, een schoenlapper en brugophaalder . MAIKEN, zyn huisvrouw . KLAARTJE, zyn dochter . VREDERYK, vryer van Klaartje . HILLEBRAND, een out man . HEERE, een schipper . DAVIDJE, een kruyer .

VECHTER.

EERSTE UITKOMST.

MAIKEN, KLAARTJE.

MAIKEN.

Al weer is die besukste kaerel uit het pothuis elopen. Ja wel, sulken vent as dat is, daer is ommers niet goets af te hopen: Altyd het gat uit: altyd her gat uit: en 't schone werk moet blyven staen. Daer komt Tryntje Karnelis die wil heur muilen hebben, of ze wil daadlyk op een aâr gaen, Syberig moet uit 'er huur, en die zou hy 'er kist kruijen. En de Koster het hier eweest, hij zou veur Teeuwis de klokken luijen: Daer kon hy mooy een hiele schelling meê verdienen in een half uur. Ja wel, ik word schier uit men zinnen, de kaerel maakt 'et myn zo zuur. Zo as hy me quelt; 't is niet om te verdragen. 't Is een rechte vrouwepest; en een plaag der plagen. Lieve Klaartje, je bint wel ongelukkig mit sulken vaâr.

KLAARTJE.

Wat zele we'r teuge doen, moeder?

MAIKEN.

Al wat ik raap of spaar, 't Is al te vergeefs, we binnen arm, in we zellen arm sterven... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books