Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Venetië De Aarde en haar Volken, 1865   By:

Book cover

Venetië De Aarde en haar Volken, 1865 is a captivating and detailed account of the city of Venice, written in a rich and descriptive style. The author provides a comprehensive exploration of the history, culture, and architecture of Venice, offering readers a vivid picture of this unique city.

The book is filled with stunning illustrations and maps that bring Venice to life, allowing readers to immerse themselves in the beauty and charm of the city. The author's passion for Venice is evident throughout the book, and their love for the city is contagious.

While the book was written over a century ago, it still remains a valuable resource for anyone interested in Venice and its history. Whether you are a history buff, a lover of architecture, or simply someone who appreciates a good travel narrative, Venetië De Aarde en haar Volken, 1865 is sure to captivate and inspire you.

First Page:

Venetië.

Waar is paer van vernuft en van kraften zoo kloek, Als de Leeuw met het swaert, en de Leeuw met het boek?

Aldus Hooft, in een puntig, geestig rijm zijne hulde brengende aan de beide saamverbonden republieken: de oude aristokratische republiek van Venetië, wier heugenis een meer dan duizendjarig verleden omvatte, en de jonge burgerlijke republiek der Vereenigde Nederlanden, eerst sedert pas in de rij der europeesche mogendheden opgetreden, en met eene wel korte maar schitterende toekomst voor zich. Eenheid van belang bracht ze een oogenblik samen, de Leeuw van Sint Marcus met het boek, de Leeuw der Unie met het het zwaard; en schoon beider samenwerking noch van uitnemend gewicht, noch van bijzonder langen duur was, toch hebben zij een poos nevens elkander gestaan, toch is er tusschen die beiden, van zoo ongelijken stam en aard, eene betrekking geweest, die ook voor ons aan den naam van Venetië nog eene bijzondere beteekenis geeft. Wel was, toen Hooft der beide republieken zijn fijn compliment maakte, de kloeke kracht van den Leeuw met het boek aanmerkelijk gebroken, en was de tijd niet meer verre, waarop hij zijn langen doodslaap zou gaan slapen: maar toch, in die dagen speelde nog om het hoofd der venetiaansche republiek de naglans van een grootsch, een schitterend verleden; en de roem van weergaloos vernuft mocht haar ook toen nog niet worden betwist... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books