Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Vier Voordrachten over Theosofie   By: (1847-1933)

Book cover

"Vier Voordrachten over Theosofie" by Annie Wood Besant is a profound and thought-provoking exploration of theosophy, the ancient wisdom that seeks to uncover the hidden truths of the universe. In these four lectures, Besant delves into topics such as karma, reincarnation, and the nature of the divine, offering new perspectives and insights that challenge conventional beliefs.

Besant's writing is clear and concise, making complex concepts accessible to readers of all backgrounds. Her passion for theosophy shines through in her words, inspiring readers to consider their own spirituality and the interconnectedness of all beings. The overall message of the book is one of unity and universal understanding, emphasizing the importance of compassion and self-awareness in our quest for spiritual enlightenment.

While some readers may find the subject matter dense and challenging, those who are open to exploring unconventional ideas will find "Vier Voordrachten over Theosofie" to be a rewarding and enlightening read. Besant's wisdom and insight make this book a valuable resource for anyone seeking to deepen their understanding of the spiritual world.

First Page:

VIER VOORDRACHTEN OVER THEOSOFIE DOOR ANNIE BESANT

GEHOUDEN IN VERSCHILLENDE PLAATSEN VAN NEDERLAND IN JANUARI 1898

[Illustratie]

Gebaseerd op de uitgave gepubliceerd te Amsterdam, 1898.

INHOUD.

1. De Leeringen der Theosofie beschouwd uit een geschiedkundig oogpunt

2. De Leeringen der Theosofie beschouwd uit een wetenschappelijk oogpunt

3. Esoterisch Christendom

4. Het verhaal van den Christus

3. Aanhangsel. Inlichtingen over de Theosofische Vereeniging

VOORWOORD.

De vier voordrachten over Theosofie welke hierbij het Nederlandsch publiek worden aangeboden zijn door Mevrouw Annie Besant, L.T.V., in verschillende steden van ons land gehouden in den loop van de maand Januari, 1898.

Een vijfde voordracht is, daar zij niet aansluit bij het aaneengeschakeld geheel van de vier in dit boekje vervatte, afzonderlijk uitgegeven onder den titel: Levenstoestanden na den dood.

In snelschrift opgeteekend is het gesprokene woordelijk weergegeven; slechts in de voordracht over Esoterisch Christendom zijn enkele toespelingen op Bijbelplaatsen uitgelaten waar die alleen van toepassing waren op de Engelsche vertaling van den Bijbel (Mevrouw Besant sprak in het Engelsch) en niet op de van deze afwijkende Nederlandsche; die uitlatingen zijn alle van ondergeschikt belang... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books