Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

20.000 Mijlen onder Zee: Westelijk Halfrond   By: (1828-1905)

Book cover

"20,000 Leagues Under the Sea: West Hemisphere" by Jules Verne is a captivating and adventurous tale that takes readers on an underwater journey filled with wonder and danger. The story follows the crew of the Nautilus, a futuristic submarine commanded by the enigmatic Captain Nemo, as they explore the depths of the ocean and encounter various marine creatures.

Verne's vivid descriptions of the underwater world and the technology of the Nautilus are truly groundbreaking for its time, showcasing his incredible imagination and attention to detail. The dynamic characters and their interactions add depth to the story, making it a thrilling and thought-provoking read.

The themes of science, exploration, and the power of nature are woven throughout the narrative, prompting readers to ponder the limits of human knowledge and the impact of technological advancement on the natural world. Overall, "20,000 Leagues Under the Sea: West Hemisphere" is a classic work of science fiction that continues to captivate readers with its timeless tale of adventure and discovery.

First Page:

Jules Verne.

20.000

Mijlen onder Zee

Westelijk Halfrond.

INHOUD.

XXV. De Indische Oceaan. XXVI. Een nieuw voorstel van Kapitein Nemo. XXVII. Een parel van vijf millioen. XXVIII. De Roode Zee. XXIX. De Arabische Tunnel. XXX. De Grieksche Archipel. XXXI. Door de Middellandsche Zee in twee dagen. XXXII. De Golf van Vigo. XXXIII. Een verdwenen land. XXXIV. Onderzeesche kolenmijnen. XXXV. De Krooszee. XXXVI. Potvisschen en walvisschen. XXXVII. De ijsbank. XXXVIII. De Zuidpool. XXXIX. Ongeluk of toeval. XL. Geen lucht. XLI. Van Kaap Hoorn naar de Amazonenrivier. XLII. De inktvisschen. XLIII. De Golfstroom. XLIV. 47° 24' N.B. en 17° 28' O.L. XLV. Een zoenoffer. XLVI. De laatste woorden van Kapitein Nemo. XLVII. Besluit.

HOOFDSTUK XXV

De Indische Oceaan.

Thans begint het tweede gedeelte mijner onderzeesche reis. Het eerste eindigt met het aangrijpend tooneel op het kerkhof, dat zulk een diepen indruk op mijn geest maakte. Zoo ging dus het leven van kapitein Nemo in die onmetelijke zee voorbij, en zelfs had hij zich een graf bereid in den ontoegankelijken afgrond... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books