Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Vivo de Zamenhof   By: (1889-1962)

Book cover

First Page:

VIVO DE ZAMENHOF

EDMOND PRIVAT

1920

TABELO DE ENHAVO

ANTAŬPAROLO

AVERTO

ĈAPITRO I. La Gentoj en Litva lando. Litva lando. El Mickieviĉ. Historio. Litovoj. Germanoj. Hebreoj. El Biblio. Poloj. Blankrutenoj. Rusa regado. Mesianismo pola. Profetaĵo Mickieviĉa. Mesianismo hebrea. Profetaĵo Jesaja. Militoj en Eŭropo inter 1850 kaj 1870.

ĈAPITRO II. Infano en Bjalistok. La patro. La patrino. La hejmo. La gefratoj. Karaktero. Amo al patrino. Revo kaj realo. Scenoj sur la stratoj. Intergenta fremdeco. Popolaj antaŭjuĝoj.

ĈAPITRO III. Gimnaziano en Varsovio. Pogromo Bjalistoka. Muroj inter popoloj. Ideo pri mondlingvo. Trakrompreno de Historio. Fervoro je latina lingvo. Nekrasof. Simpatio al laboristoj. Lingva serĉado. Vortaro kaj logiko. El letero al Borovko. Sufiksoj. Pri angla gramatiko. Lingva projekto en 1878. Kolegaro. Fino de Gimnazio. Patra malpermeso.

ĈAPITRO IV. Studentaj jaroj. Moskvo. Medicina studento. Vivado malfacila. Cionismo. Poemo al Hebreoj. Malŝato je ŝovinismo. Reveno hejmen. Bruligitaj kajeroj. Reverko lingva. "En sonĝo". Perfektigado. Longa pacienco. Spirito de la lingvo. Turmenta silento. Soleco. "Mia penso".

ĈAPITRO V. Doktoro Esperanto. Klara Zilbernik. Vaganta kuracisto. Ekscio pri Volapük. Nova turmento. Fianĉiĝo. Helpema bopatro. Eldono de l' Unua Libro. Ekscito antaŭ Rubikono. "Ho, mia kor'!". Apero de la lingvo Edziĝo. Dissendado de broŝuroj. Respondoj kaj aliĝoj. La Dua Libro. Akraĵoj de l' sorto. "La Esperantisto". Premanta situacio. Trompeter. Morto de l' patrino. Transloĝo al Grodno. Tolstoj. Rusa cenzuro.

ĈAPITRO VI. Idealista profeto. Patro kaj gefratoj. Reveno al Varsovio en 1898. Okulisto de malriĉuloj. Vespera verkado. "Al la fratoj". Hilelismo. Pri hebreaj partioj. Esperanto inter 1900 kaj 1905. Vizito al Parizo. Bulonja Kongreso. Internacia fratiĝo. Profeta parolado. Preĝo al Forto mistera. Horo neforgesebla.

ĈAPITRO VII. Homarano. Sperto Bulonja. Rusa revolucio 1905. Pogromoj. Buĉado en Kaŭkazo. Kontrastaj impresoj. "Homaranismo". Lingvo kaj Religio. Neŭtrala Fundamento. Kredo kaj moroj. Oriento kaj Okcidento. Naciaj deklaroj. Homarana deklaro. Dek du punktoj. Nomoj de landoj. Pri neŭtrala Templo.

ĈAPITRO VIII. Kongresaj Paroladoj. La "interna ideo". De Beaufront: "nur lingvo". Bulonja deklaro. Ĝeneva parolado 1906. Indigno de Zamenhof. Celo de l' Kongresoj. Kembriĝo 1907. Ĝojiga impreso. Modesta kaj libera. Kontraŭ vorto "Majstro". Pri taskoj esperantismaj. Akcepto en Londono. Pri patriotismo. Parolado en Guildhall.

ĈAPITRO IX. Lingvisto. Reforma agitado en 1894. "Delegitaro" kaj Ido en 1907. "Iniciatinto, ne kreinto". Zamenhof kaj de Beaufront. Vivo kaj arbitreco. El "Aldono al la Dua Libro". Natura leĝo. Teorio kaj praktiko. Amerikaj filozofoj. William James. Henry Philipps. Senrompa disvolviĝo. Parolado en Dresdeno 1908. Washington 1910.

ĈAPITRO X. Verkisto. Verkema inspiro. Pri Dante. Goethe pri mondliteraturo. Tradukado. El Malnova Testamento. El "Hamlet" de Shakespeare. Komenca fundamento. Originalaj prozaĵoj. Pri muziko. La stilo. Pruva batalemo. La koro. Versaĵoj. El "La Vojo". Popola poeto.

ĈAPITRO XI. Etika Pensulo. En Barcelono 1909. Pri U.E.A. Al Kongreso de Rasoj 1911... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books