Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Voetbal-Sport: over haar voor- en nadeelen, eenige harer strijdvragen en haar rationeele beoefening   By:

Voetbal-Sport: over haar voor- en nadeelen, eenige harer strijdvragen en haar rationeele beoefening by Jac. Samson

First Page:

Prijs 25 Cent. No. 28 Sport Bibliotheek.

Voetbal Sport

OVER HAAR Voor en Nadeelen

EENIGE HARER Strijdvragen

EN HAAR Rationeele Beoefening

DOOR

JAC. SAMSON.

[Illustratie]

BAARN. J. F. VAN DE VEN.

Echt Victoriawater OBERLAHNSTEIN

Bij den Uitgever dezes verschenen:

ROMANS.

Ing. Geb.

Robert Hichens, De Stem van het Bloed f 2.90 f 3.50

Horace Annesley Vachell, Haar Zoon » 1.50 » 1.90

Attie Nieboer, 't Witte Huiske » 1.50 » 1.90 Tweede goedkoope druk.

'n Deil Rêmans van Hanje van Mie. D'n jong van Raemaekers hêt'er de puppekes bij geteikend Prijs 75 Ct.

POËZIE.

Ing. Geb.

E. H. du Quesne Van Gogh. Gedichten f 0.90 f 1.25

» » Volkslied en Volksdicht » 0.90 » 1.25

» » Bretonsche Liederen » 0.90 » 1.25

Van dezelfde Schrijfster:

Opstellen over Opvoeding Ingenaaid 60 Ct.

GIDSEN.

Dr. J. van Bergen, In Zwitserland f 1.50

Gids voor Brussel en hare Voorsteden. Met plattegrond 50 Ct.

T. Pluim, Geïll. Gids voor Baarn en Omstreken 25 »

Wandelkaart van Baarn en Omstreken 25 »

VOETBAL SPORT

over haar VOOR EN NADEELEN

eenige harer STRIJDVRAGEN

en haar RATIONEELE BEOEFENING

door

JAC. SAMSON

BAARN J. F. VAN DE VEN

BOEK , COURANT EN STEENDRUKKERIJ, G. J. THIEME, NIJMEGEN.

INHOUD.

Bladz.

Voorwoord 5

Inleiding 7

Het voor en tegen van voetbal 9 Voordeelen 10 Nadeelen 18

Eenige strijdvragen 31

Wenken voor een gezonde beoefening van voetbal 40

VOORWOORD.

Dit werkje is ontstaan uit een streven naar practische kennis van wat om ons is. Het is geschreven voor voetballers en voor niet voetballers, maar vooral voor de eersten. Aan niet voetballers zal het hoop ik duidelijk maken, dat voetbal nog iets anders is, dan het »met een echt jongensachtig enthusiasme achter een bal aanhollen en er tegen trappen«, dat voetbal is: iets moois, iets gelukkigs in het leven van vele en nog eens vele jonge menschen. Maar voor de voetballers zelf zal het een aanmoediging zijn, om te trachten hun spel bewust te leeren spelen en het te veredelen, een waarschuwing vooral, om te waken tegen overdrijving en ander kwaad, dat in hun sport zou willen binnensluipen of reeds binnengeslopen is, en ten slotte een raadgever voor een rationeele en dus gezonde beoefening van voetbal. Moge deze kleine studie door vele voetballers gelezen worden, hen tot eigen onderzoek aansporen en er zoo toe bijdragen, de voetbalsport voor hen te doen zijn: een zegen in hun jonge leven... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books