Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Vojaĝo interne de mia ĉambro   By: (1763-1852)

Book cover

First Page:

Vojaĝo interne de mia ĉambro

by Xavier de Maistre

Edition 1, (May 12, 2008)

[Ilustraĵo: Kolekto Esperanta: Aprobita de D o Zamenhof]

LIBREJO HACHETTE KAJ Ko, PARIS

Tutmonda Jarlibro Esperantista 1906 ENHAVANTA LA Adresaron de D ro ZAMENHOF

Tiu ĉi jarlibro eldoniĝas ĉiujare dum Aprilo. Ĝi entenas: pli ol 30.000 adresojn de Esperantistoj de l’ tuta mondo, plenan sciigon pri la propagandaj Societoj, pri la libroj, la gazetoj, la ĉiuspecaj eldonaĵoj en Esperanto.

┌───────────────────┬──────────┐ │Unu volumo, in 16, │ Fr. 3,50 │ │broŝurita │ │ └───────────────────┴──────────┘

LA REVUO Internacia monata literatura gazeto Redaktata kun la konstanta kunlaborado de D ro L. L. ZAMENHOF Aŭtoro de la lingvo kaj de eminentaj Esperantistoj de ĉiuj landoj.

Ĝi estas pure literatura kaj enhavas: novelojn, poeziojn, komediojn, dramojn, seriozajn studojn pri historio, geografio, statistiko; popolmorojn k. c., kronikon kaj bibliografion.

48 paĝoj, gda in 8o, da plej bona teksto ĉiumonate! La 1a numero aperis la 1 an de Septembro 1906 .

JARA ABONO Francujo Fr. 6 Ceteraj landoj Fr. 7 UNU NUMERO: 50 centimoj

Oni abonas ankaŭ ĉe ĉiuj firmoj montritaj sur la apuda paĝo. Ĉiu jaro de La Revuo komenciĝas la 1an de Septembro.

BILDAROJ Teksto en Esperanto 25 malsamaj numeroj

Tiuj bildaroj kvankam skribitaj por infanoj, taŭgas perfekte por la novaj adeptoj. Per ili la profesoroj povas rapide kutimigi la lernantojn paroli esperante. Ili utilas ankaŭ por la propagando.

Prezo , Serio da 25 numeroj

┌──────────────────────────────────┬──────────┐ │Francujo kaj kolonioj │ Fr. 1,50 │ ├──────────────────────────────────┼──────────┤ │ per │ 1,60 │ │poŝto simpla │ │ ├──────────────────────────────────┼──────────┤ │Aliaj landoj │ 2 » │ ├──────────────────────────────────┼──────────┤ │ per poŝto │ 2,54 │ │rekomendita │ │ ├──────────────────────────────────┼──────────┤ │Specialaj prezoj por la grupoj. │ │ └──────────────────────────────────┴──────────┘

326 07. Coulommiers. Imp. PAUL BRODARD. P4 07.

XAVIER DE MAISTRE

Vojaĝo interne de mia ĉambro

TRADUKITA DE SAM... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books