Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads

Vrouwenbelangen Drie vraagstukken van actueelen aard   By: (1854-1929)

Book cover

Vrouwenbelangen offers a compelling analysis of three current issues facing women in society. Aletta H. Jacobs brings her expertise and passion to the forefront, shedding light on important topics that are often overlooked or misunderstood. From the ongoing struggle for gender equality to the need for reproductive rights, Jacobs tackles these issues with precision and insight. Her writing is engaging and thought-provoking, making this book a must-read for anyone interested in women's rights and social justice. Overall, Vrouwenbelangen is a timely and important contribution to the ongoing conversation about gender equality and the rights of women.

First Page:

VROUWENBELANGEN

DRIE VRAAGSTUKKEN VAN ACTUEELEN AARD

DOOR DR. ALETTA H. JACOBS

L. J. Veen Amsterdam 1899

VOORWOORD.

Onder den algemeenen titel van "Vrouwenbelangen" bevat dit bundeltje drie opstellen, waarvan de stof ook diende voor evenzoovele voordrachten door mij in de grootste steden des lands gehouden; het eerste opstel werd reeds vroeger voor de pers gereed gemaakt en onder den titel "het doel der vrouwenbeweging" in de Gids van Maart l.l. geplaatst.

Geen der hier behandelde onderwerpen maakt aanspraak op volledigheid; om dat te kunnen doen zou langer en dieper studie noodig zijn dan ik er aan heb kunnen wijden. Trouwens, wat ik beoogde was in de vrouwenwereld belangstelling te wekken voor vraagstukken, waarbij haar belangen van zeer nabij betrokken zijn en daarvoor achtte ik het trekken van eenige hoofdlijnen voldoende. Is eenmaal die belangstelling gaande gemaakt, dan kan de medewerking der vrouw, om verbetering te brengen in de hier besproken gruwelijke misstanden onzer samenleving, niet uitblijven. Zij zal daarvoor echter te overwinnen hebben de valsche schaamte die haar tot nu toe terughield van de kennisneming en bespreking dier vraagstukken.

Mocht ik het beoogde doel bereiken, dan zal ook de verwezenlijking der denkbeelden, in deze opstellen neergelegd, niet uitblijven... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books