Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Woordenboek der Grieksche en Romeinsche oudheid   By:

Woordenboek der Grieksche en Romeinsche oudheid by Dr. J. G. Schlimmer

Dr. J. G. Schlimmer's Woordenboek der Grieksche en Romeinsche oudheid is a comprehensive and informative resource for anyone interested in the ancient cultures of Greece and Rome. The dictionary covers a wide range of topics including mythology, politics, art, and literature.

I found the entries in the dictionary to be well-researched and easy to understand, making it a valuable reference tool for students and scholars alike. The inclusion of illustrations and maps also added to the overall usefulness of the book.

One of the things I appreciated most about this dictionary is its organization. The entries are alphabetically arranged, making it easy to find the information you are looking for quickly. Additionally, the cross-referencing between entries was helpful in connecting related topics.

Overall, I would highly recommend Dr. J. G. Schlimmer's Woordenboek der Grieksche en Romeinsche oudheid to anyone interested in learning more about the ancient world. Its thorough coverage and user-friendly format make it a must-have for anyone studying or teaching about Greek and Roman history.

First Page:

WOORDENBOEK DER GRIEKSCHE EN ROMEINSCHE OUDHEID

Door Dr. J. G. Schlimmer en Dr. Z. C. de Boer.

Tweede Druk

Herzien door Dr. Z. C. de Boer en Dr. C. G. Th. W. Koch.

Derde Druk

Herzien door Dr. C. G. Th. W. Koch, Conrector van het gymnasium te Tiel.

Met houtgravures tusschen den tekst.

Haarlem, De Erven F. Bohn. 1920.

VOORBERICHT VOOR DEN EERSTEN DRUK.

In den zomer van het jaar 1887 wendden De Erven F. Bohn zich tot mij met de vraag, of ik de bewerking op mij wilde nemen van een nieuw zoogenaamd klassisch woordenboek, meer in het bijzonder bestemd voor leerlingen aan de nederlandsche gymnasiën, van minderen omvang en lageren prijs dan het bekende werk van Lübker en ook dan de nederlandsche bewerking daarvan door wijlen Mr. J. D. van Hoëvell, omstreeks 30 jaar geleden bij den heer Braat te Dordrecht verschenen. Alleen durfde ik echter deze taak niet op mij te nemen en ik verzekerde mij dus van de hulp van mijn ambtgenoot Dr... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books