Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads

York De Aarde en haar Volken, 1909   By:

Book cover

In York De Aarde en haar Volken, 1909, G. Bosch provides a comprehensive exploration of various cultures and civilizations around the world. The book delves into the unique traditions, beliefs, and customs of different societies, offering readers a fascinating glimpse into the diversity of human experience.

Bosch's writing is engaging and informative, making it easy for readers to become absorbed in the rich tapestry of global cultures he presents. His attention to detail and thorough research is evident throughout the book, as he provides in-depth insights into the history and societal structures of each civilization discussed.

One aspect that stands out in Bosch's book is his ability to highlight the interconnectedness of human experiences, showcasing the ways in which cultures have influenced one another throughout history. This global perspective adds depth and complexity to the narrative, offering readers a more nuanced understanding of the world we inhabit.

Overall, York De Aarde en haar Volken, 1909 is a thought-provoking and enlightening read that will appeal to anyone with an interest in anthropology, cultural studies, or world history. Bosch's meticulous research and engaging storytelling make this book a valuable addition to any library.

First Page:

YORK.

door G. Bosch.

In het noord westen van Engeland ligt, zooals u bekend is, de hoofdplaats van het graafschap Yorkshire; bijna naast onze deur, van Rotterdam op Hull per stoomboot, en dan nog slechts een goed uur sporen. Bezigheden riepen mij daarheen, en ik zag er zoo veel moois, en hoorde er zooveel dat de aandacht waardig is, dat ik niet aarzel het u in 't kort mede te deelen.

York is eene zeer oude stad; wanneer men nu het dagelijksch verkeer daar waarneemt, dat geenszins aan eene wereldstad maar duidelijk aan eene provinciestad doet denken, al zijn er meer dan 78.000 inwoners, en al wordt de stad zeer druk bezocht door de groot industriëelen en de oeconomen uit haren aan delfstoffen zeer rijken en bovendien zeer vruchtbaren omtrek, dan kan men zich niet zoo dadelijk voorstellen op eene plaats te zijn, waar voor eeuwen soms over 't wel en weê van het groote romeinsche keizerrijk beslist werd. En vóór den tijd der romeinen had York reeds eene geschiedenis; het werd gesticht in de 8ste en 9de eeuw voor onze jaartelling, en is dus ouder dan Rome. De Britten noemden het Caer Evranc, en als Eboracum treed het reeds in de 2de eeuw van onze jaartelling op den voorgrond als de hoofd nederzetting der Romeinen in Brittanje; als het hoofdkwartier van het 6de legioen en als residentie der keizers... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books