Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads

Zuid-Tirol De Aarde en haar Volken, 1907   By:

Book cover

Zuid-Tirol De Aarde en haar Volken is a comprehensive and fascinating exploration of the region of South Tyrol in 1907. The author, G. Bosch, presents a detailed account of the history, geography, and culture of this unique area. The book is filled with beautiful illustrations and photographs that bring the region to life.

One of the most striking aspects of the book is its in-depth look at the people and customs of South Tyrol. Bosch delves into the traditions and daily life of the inhabitants, providing readers with a rich portrait of the region's culture. Additionally, the author's descriptions of the stunning landscapes and architecture of South Tyrol make it clear why this area is so beloved by residents and visitors alike.

Overall, Zuid-Tirol De Aarde en haar Volken is a valuable resource for anyone interested in learning more about the history and culture of South Tyrol. Whether you are a scholar, a traveler, or simply curious about this beautiful region, this book is sure to captivate and enlighten you.

First Page:

Zuid Tirol.

door G. Bosch.

Naar het land der dolomieten!

Er is in de latere jaren zoo verbazend veel over de dolomieten geschreven; men vindt er zaakkundige opstellen over in verschillende tijdschriften; men heeft ook reisbeschrijvingen van het dolomietenland, en men vindt tal van novellen, die geheel of gedeeltelijk in die streken afspelen en dan ook nog boeiende beschrijvingen van de heerlijke natuur daar bevatten. Somwijlen werd wel eens de gedachte gewekt, of dat vooropstellen van die dolomieten wel zoo geheel onwillekeurig was, en of er niet een hoofd en eene hand achter staken, die belang hadden bij het bespreken van die landstreek. De reclame stelt in deze tijden zooveel middelen in het werk, dat men wel eens achterdochtig wordt.

En het mooiste van alles is, dat dikwijls de streek, die dan besproken wordt als het land der dolomieten, en die het meest door de reizigers bezocht wordt, eigenlijk geen dolomieten heeft. De echten vindt men hoofdzakelijk op eene betrekkelijk kleine plek bijeen: 't zijn de Fassaner bergen, de Langkofel, de Rosengarten en de Schlern. De prachtige bergen in het Ampezzaner dal, zoo als de Cristallo, de Hohe Gaisl, de Sorapis, zijn geen eigenlijke dolomieten, en toch zijn het die bergen en hunne omgeving, die het meest bezocht worden... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books