Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads

Ellendigen - Deel 4 - St. Denis

Book cover
By: (1802-1885)

Ellendigen - Deel 4 - St. Denis by Victor Hugo is a masterpiece of literature that continues the gripping tale of Jean Valjean and his struggle for redemption against the backdrop of post-revolutionary France. In this fourth installment of the series, Hugo delves even deeper into the complexities of human nature and society, weaving a rich tapestry of themes including justice, love, and sacrifice.

The characters are vividly drawn and the plot is both intricate and compelling, keeping the reader on the edge of their seat from beginning to end. Hugo's writing is lyrical and thought-provoking, with profound insights into the human condition that continue to resonate with readers today.

Overall, Ellendigen - Deel 4 - St. Denis is a tour de force that cements Victor Hugo's reputation as one of the greatest literary minds of his time. It is a must-read for anyone interested in classic literature and the timeless themes of compassion and redemption.

Book Description:
De Ellendigen is een vertaling van Les Miserables, een sociale roman, met een sterke moraal. Hugo neemt het in zijn werk op voor de paria’s in de 19e-eeuwse maatschappij en richt in een vlammende aanklacht tegen de samenleving en haar ‘meedogenloze’ wetten. Valjean is de incarnatie van het lijdende proletariaat, die een reeks eindeloze beproevingen moet ondergaan alvorens loutering en dood te vinden. Dit is het vierde van de vijf delen. Genoemd naar de plaats van handeling St. Denis - Samenvatting door Marcel Coenders.

Tussen opname 16 en 17 zijn door de vertaler twee delen weggelaten.


Stream audiobook and download chapters
Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books