Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads

Vorst

Book cover
By: (1469-1527)

Vorst by Niccolò Machiavelli is a classic work of political philosophy that continues to be relevant to this day. Machiavelli's exploration of power, leadership, and the complexities of human nature presents a grim but realistic view of politics.

The book delves into the strategies and tactics that a ruler must employ to maintain power and control over their subjects. Machiavelli argues that morality and ethics are not always compatible with effective leadership, and that a ruler must sometimes resort to deceit, manipulation, and even cruelty in order to succeed and maintain their position.

While some may find Machiavelli's views to be ruthless and cold-hearted, there is no denying the enduring impact of his ideas on political thought. Vorst challenges readers to think critically about the nature of power and the sacrifices that may be necessary in the pursuit of it.

Overall, Vorst is a thought-provoking and controversial work that continues to spark debate and discussion centuries after it was written. It is a must-read for anyone interested in politics, leadership, and the complexities of human behavior.

Book Description:
Het boek bevat raadgevingen voor vorsten over hoe ze hun staat moeten besturen. De voornaamste bezigheid van de vorst moest volgens hem het bemachtigen, consolideren en in stand houden van zijn macht zijn. Hij was vol bewondering voor grote staatsmannen, omdat ze eenheid, orde, vrede en voorspoed brachten voor de bevolking. Hij maakte een onderscheid tussen de heersers en het volk; tussen degenen die willen heersen en degenen die niet beheerst willen worden. Hij koos duidelijk de kant van de heersers. Machiavelli was op zoek naar een principe nuovo (nieuwe vorst) om de vreemdelingen te verdrijven en Italië te herenigen. Hiermee had hij voornamelijk de Katholieke Kerk op het oog, die hij het liefst verbannen zag uit de Florentijnse stadstaat. Hij wijdde zijn leven aan het Italiaanse vaderland en wilde dat Italië opnieuw zo groot en machtig werd als het oude Rome. Machiavelli staat bekend om amorele machtspolitiek op basis van staatsmacht, militaire kracht en een open oog voor machtsuitbreiding.


Stream audiobook and download chapters
Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books