Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Coquette Vrouw

Book cover
By: (1881-1932)

Coquette Vrouw by Carry van Bruggen is a captivating novel that delves into the complexities of love, desire, and identity. The story follows the protagonist, a coquettish woman, as she navigates the intricacies of relationships and self-discovery.

Van Bruggen's writing is beautifully lyrical, drawing the reader into the protagonist's world with vivid descriptions and introspective musings. The characters are richly drawn, each with their own flaws and vulnerabilities that add depth to the narrative.

The novel explores themes of societal expectations, gender roles, and the pursuit of happiness, offering a thought-provoking commentary on the constraints of traditional norms. The protagonist's journey towards self-acceptance and empowerment is both relatable and inspiring.

Overall, Coquette Vrouw is a thoughtfully crafted and engaging read that will resonate with readers who enjoy literary fiction that challenges conventions and explores the nuances of human relationships. Van Bruggen's insight into the human psyche and her elegant prose make this novel a must-read for fans of classic literature.

Book Description:
Coquet betekent behaagziek. Een coquette vrouw is dan ook een flirt. Is Ina dat? Oppervlakkig gezien wel. Ze weet hoe ze mannen moet charmeren en dat doet ze dan ook als ze er een ontmoet die haar intrigeert. Maar ze wordt tot die flirts gedreven door een wanhopig zoeken naar geluk. Ze hoopt zó dat het deze keer Echte Liefde is! Maar het is altijd vooral de nerveuze spanning en de energie die ze anders zo ontbeert. De bewondering en het vereren waar ze naar snakt bij haar man Egbert. De romances zetten haar aan tot werken en om de beste versie van zichzelf te zijn. Maar ze lijdt onder haar wisselende gemoedsstemmingen en onder de burgermoraal die voorschrijft dat ze tevreden moet zijn met man en kind. Ze wil zó graag beter en hoger en méér, maar alles draait elke keer uit op teleurstelling. En haar grootste teleurstelling is nog wel dat ze zichzelf teleurstelt. - Summary by Carola Janssen


Stream audiobook and download chapters


Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books