Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe van de Oost-Indische reyse

Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe van de Oost-Indische reyse by Willem Ysbrantsz Bontekoe
By: (1587-1657)

This book is an incredibly detailed account of a harrowing journey to the East Indies that will keep readers on the edge of their seats. Willem Ysbrantsz Bontekoe's writing is both vivid and engaging, transporting readers to a time when adventure and danger were around every corner.

The author's storytelling is compelling, offering a firsthand look at the challenges and triumphs of a sea voyage during the 17th century. Bontekoe's descriptions of the exotic locations he visits and the people he encounters are rich in detail, making it easy for readers to imagine themselves alongside him on his journey.

Throughout the book, Bontekoe's bravery and resilience shine through, as he faces numerous obstacles and setbacks during his travels. His unwavering determination to overcome these challenges is inspiring and makes for a gripping read.

Overall, this book is a fascinating and captivating read that will appeal to fans of historical fiction, adventure, and travel literature. Willem Ysbrantsz Bontekoe's Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe van de Oost-Indische reyse is a must-read for anyone interested in exploring the unknown and experiencing the thrill of discovery.

Book Description:

Het “Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe” is een scheepsjournaal opgetekend door de Hoornse schipper Willem Ysbrantsz Bontekoe, over zijn belevenissen in dienst van de Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Het werd voor het eerst gepubliceerd in 1646, en geeft een indrukwekkend beeld van de scheepvaart in die tijd.
Het journaal beschrijft Bontekoe’s reis van Texel naar Java in 1618, zijn reizen tussen de Indonesische eilanden en naar China in de daaropvolgende jaren, en uiteindelijk, in 1625, zijn terugreis naar Nederland. Die reizen worden gemarkeerd door vele avonturen en gevaren, onder andere het vergaan van Bontekoe’s schip door een explosie, waarbij de schipbreukelingen bijna 2 weken in 2 kleine bootjes op open zee doorbrengen, schermutselingen met Chinezen als de VOC exclusieve handelsbetrekkingen met China probeert af te dwingen, en een verwoestende orkaan.
Het 17e eeuwse Nederlands is nog goed te volgen, met uitzondering van een paar woorden die vreemd klinken in onze moderne oren.

Het populaire jeugdboek “De scheepsjongens van Bontekoe” (1924), van Johan Fabricius (1899-1981), dat in 2007 verfilmd is, is geinspireerd door het eerste deel van dit scheepsjournaal.

Reading in Dutch of a 17th century captain’s log of a journey to the East Indies and China, with lots of adventures along the way.


Stream audiobook and download chapters
Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books