Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Majoor Frans

Majoor Frans by A.L.G. Bosboom-Toussaint
By: (1812-1886)

An impoverished young nobleman, Leopold, has unexpectedly been left a large fortune at the death of a distant relative – under one condition: that he marry a young cousin of hers. This young woman, called Francis, has been raised by her grandfather, who is a general. She has had an unconventional upbringing which has left her independent, outspoken and rough in her manners, with a love for horse riding and fencing, and a resolution never to marry. This unwomanly behavior has earned her the nickname “Major Frans”. Leopold falls in love with her, and decides to try and win her as his bride. This book, written in 1874, is considered a character novel influenced by the emerging women emancipation movements of the time. [Description written by Anna Simon]. Recording in Dutch.

Een arme jonker, Leopold, wordt onverwacht een grote erfenis in het vooruitzicht gesteld na de dood van een oud-tante – onder één voorwaarde: hij moet met een nichtje van haar trouwen. Deze jonge vrouw, die Francis heet, is opgegroeid onder de hoede van haar grootvader, een generaal in het leger. Ze heeft een onconventionele opvoeding gehad die haar onafhankelijk van geest, brutaal en ruw in haar manier van doen heeft gemaakt; ze houdt van schermen en snelle paarden, en heeft zich voorgenomen om nooit te trouwen. Dit on-vrouwelijke gedrag heeft geleid tot haar bijnaam: “Majoor Frans”. Leopold wordt verliefd op haar, en besluit om te proberen haar voor zich te winnen. Dit boek, geschreven in 1874, wordt beschouwd als een karakterroman als reactie op de opkomende vrouwen-emancipatie bewegingen in die tijd. [Beschrijving door Anna Simon] Gelezen in het Nederlands

First Page:

Nederlandsche Bibliotheek

Onder leiding van L. Simons.

Uitgegeven door:

De Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur Amsterdam

A. L. G. Bosboom Toussaint

Majoor Frans

Jonker Leopold van Zonshoven aan de lezers van Majoor Frans.

Mijn vrouw heeft bij haar optreden in de wereld zulk een gunstig onthaal gevonden, dat zij er niet genoeg dankbaar voor kan zijn. En toch.... brengt het haar in zekere verlegenheid.

Zij weet dat er eene indiscretie is gepleegd, en dat de belangstelling van het publiek eene derde uitgave vraagt van: Mijne vertrouwelijke mededeelingen aan een vriend in Indië . Zij is te bescheiden om die goede ontvangst aan zich zelve toe te schrijven en beweert dat zij die alleen dankt aan mijne wijze van haar voor te stellen! Daarbij had ik te kampen met hare kluchtige verontwaardiging, toen zij vernam van welke ruchtbaarheid haar pseudoniem het voorwerp was geworden. Zij stemt het mij toe dat zij erkentelijk behoort te zijn voor zooveel welwillendheid, maar zij schroomt zich te veel op den voorgrond te stellen, zoo zij in persoon die schuld der dankbaarheid afdeed, en wil dat ik alleen de verantwoordelijkheid zal dragen van eene publiciteit die zij niet heeft gezocht, en dat ik den plicht der openlijke dankbetuiging van haar zal overnemen... Continue reading book >>


Stream audiobook and download chapters
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Reviews

Reviewer: - March 28, 2017
Subject: Majoor Frans
Simply there are no words to describe the sheer power of this Dutch classic. I am a great lover of books but this one will forever have something very unique and special about it for me. It has truly touched my heart and soul and its my hope it wil touch any future readers or listeners of the story. By all means, give it your patience: you'll be well rewarded.


Popular Genres
More Genres
Languages
Paid Books