Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads

't Bedrijf van den kwade   By: (1879-1967)

Book cover

'T Bedrijf van den kwade by Herman Teirlinck is a thought-provoking and atmospheric novel that delves into the complexities of human nature and the battle between good and evil. The story follows the character Jan who becomes embroiled in a web of deceit and manipulation as he navigates the treacherous waters of the business world. Teirlinck's writing is rich and evocative, drawing readers into a world filled with intrigue and moral ambiguity. The characters are well-developed and multi-dimensional, making it easy to become invested in their fates. Overall, 'T Bedrijf van den kwade is a compelling and immersive read that will leave readers contemplating the deeper themes long after they finish the book.'

First Page:

HERMAN TEIRLINCK'S

'T BEDRIJF VAN DEN KWADE

1904

I.

't Loof kleurde om de kruin der boomen, die achterwaarts stonden, statig en hooge, in den diepen hof; en 't lager plantsoen van 's gelijken verfde bij plaatsen, onder 't komend gewaai van den herfst, zijn bladeren geel of rossig, of rood lijk kastanjeslutsen, of klaar lijk een licht daar ievers.

Goedele keek precies ernaar, door 't venster, en hoe de avond eromme al donkerend viel, keek ze, en hoe stilaan dieper de holten werden der wegdeinende dreven en hoe eene waarachtige droefenisse uit den hemel zeeg. Ze leunde tegen 't raam. Ze tokkelde met hare vingeren zoetekens tegen de ruiten, zonder weten, op éenmatige wijs, en ging mee, al wijder en wijder, met hare verre gedachten. Altemets stortte een streuvelende wind in den lochting, en een park dahlia's neigden te zaam en rechtten zich en bijsden tenden hunne stengels nog een tijdeken. Hij asemde naderhand in 't rotelend geboomte en bleef er luidelijk hijgen en was seffens voorbij, met een schok en waar zoefde hij ginds? Goedele voelde bij zijn sterke doening, heel de moedeloosheid van het najaar. 't Was haar of de tijd, in zijn haastige vleugeling, nu tastbaar werd, binst zijn vlucht naar de toekomst, aldoor stichtend 't verleden dat droevig was... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books