Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Zwierciadlana zagadka

Book cover
By: (1834-1908)

Zwierciadlana zagadka by Deotyma is a captivating mystery novel that keeps readers guessing until the very end. The story follows a young detective as she tries to unravel the mystery surrounding a series of bizarre events in her town.

Deotyma's writing is both imaginative and suspenseful, drawing readers in with intricate plot twists and surprising revelations. The characters are well-developed and relatable, making it easy for readers to become emotionally invested in their journey.

The novel's setting is richly detailed, creating a vivid backdrop for the unfolding mystery. Deotyma expertly weaves together elements of fantasy and suspense, keeping readers on the edge of their seats as they follow the detective's quest for the truth.

Overall, Zwierciadlana zagadka is a thrilling and engaging read that will appeal to fans of mystery and fantasy alike. Deotyma's storytelling skills are truly impressive, making this novel a must-read for anyone looking for a captivating new mystery to dive into.

Book Description:
Jadwiga Łuszczewska była dziewiętnastowieczną poetką i powieściopisarką, której pseudonim nawiązuje do greckiej poetki antycznej. W powieści "Zwierciadlana zagadka" słuchacze poznają historię Cezarego, zubożałego mężczyzny, który utrzymuje że pracuje nad odtworzeniem pewnego niezwykle istotnego wynalazku, które może zrewolucjonizować świat. W tym celu wysyła on do narratorki list z prośbą o pomoc w sfinansowaniu prac. Zdecydowana większość powieści ma formę wywiadu, podczas którego narratorka i jej towarzyszka starają się poznać historię tajemniczego nędzarza i ocenić czy jego prace rzeczywiście zasługują na wsparcie. A może "zwierciadlana zagadka" to tylko mżonka? - Piotr Nater


Stream audiobook and download chapters
Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books