Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Dutch: 674 free audio & ebooks

Results per page: 30 | 60 | 100
  • <
  • Page 12 of 22 
  • >
Book type:
Sort by:
View by:

By: Lodewijk van Deyssel (1864-1952)

Book cover Een liefde

By: Pieter Best (1800-1852)

Book cover Tijdtafel der geschiedenis van het vaderland In twintig lessen

By: G. Kielder

Book cover Meesterstukken van Rembrandt Harmensz. Van Rijn Leesboek voor het Lager en Voortgezet Onderwijs

By: Arnold Aletrino (1858-1916)

Hermaphrodisie en Uranisme by Arnold Aletrino Hermaphrodisie en Uranisme

By: Guillaume Lejean (1824-1871)

Book cover Reize in Taka (Opper-Nubië) De Aarde en haar Volken, 1873

By: Carel van Nievelt (1843-1913)

Book cover Ontboezemingen
Book cover Chiaroscuro Vertellingen tusschen licht en donker

By: J. G. (Jan Gerhardus) Ottema (1804-1879)

Book cover Thet Oera Linda Bok Naar een Handschrift uit de Dertiende Eeuw

By: M. H. Van Campen (1874-1942)

Book cover Over literatuur Critisch en didactisch

By: Réginald Kann (1876-1925)

Book cover Reizen en vechten in het Zuiden van de Philippijnen De Aarde en haar Volken, 1908
Book cover Formosa, de eerste kolonie van Japan De Aarde en haar Volken, 1909

By: M. H. Van Campen (1874-1942)

Book cover Over literatuur Critisch en didactisch, tweede bundel

By: M. Saillard

Book cover Een Reisje door de Republiek Costa-Rica De Aarde en haar Volken, 1907

By: J. P. (Jan Pieter) Heije (1809-1876)

Book cover Al de Kinderliederen

By: A. B. de (Amédée Baillot de) Guerville (1869-)

Book cover Het moderne Egypte: Wat er te zien en te hooren valt tusschen Kaïro en Faschoda De Aarde en haar Volken, 1908

By: L. A. te Winkel (1809-1868)

Book cover De grondbeginselen der Nederlandsche spelling Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal

By: Herman Johan Robbers (1868-1937)

Book cover De vreemde plant
Book cover De bruidstijd van Annie de Boogh

By: O. J. Reinders

Book cover Oudheid en Middeleeuwen Verhalen en schetsen

By: Jenny Blicher-Clausen (1865-1907)

Book cover Het Verloren Tooverland

By: Jacques Fabrice Herman Perk (1859-1881)

Book cover Gedichten

By: Noël Dolens

Book cover Wat er te zien valt in Armenië De Aarde en haar Volken, 1907-1908

By: Jacobus Marinus Everhardus Dercksen (1825-1884)

Korte beschrijving van Leiden wegwijzer voor vreemdeling en stadgenoot by Jacobus Marinus Everhardus Dercksen Korte beschrijving van Leiden wegwijzer voor vreemdeling en stadgenoot

By: Gaston Vuillier (1846-)

Book cover Malta en de Maltezer Orde De Aarde en haar Volken, 1906

By: Edmond Cotteau (1833-)

Book cover Krakatau en de Straat Soenda De Aarde en haar Volken, 1886

By: Jan Oost

Onder de koppensnellers op Borneo by Jan Oost Onder de koppensnellers op Borneo

By: Lud. Georges Hamön

Book cover Door Holland met pen en camera De Aarde en haar Volken, 1906

By: J. van Drielst

Book cover Dagboek van mijne reis door het binnenland van Honduras naar Guatemala De Aarde en haar Volken, 1918

By: H. Sluijters

Book cover Meetkundig Schoolboek

By: Wesselius Albertus van Hengel

Book cover Sint-Nikolaas en het Sint-Nikolaas-feest

By: Melis Stoke (1892-1942)

Van Aardappel-mes tot Officiersdegen by Melis Stoke Van Aardappel-mes tot Officiersdegen

Tijdens de Eerste Wereldoorlog was Nederland neutraal, maar het dreigende oorlogsgeweld in de ons omringende landen kwam heel dichtbij. In maart 1916 werd ook Herman Salomons opgeroepen voor militaire dienst. Onder zijn pseudoniem Melis Stoke publiceerde hij later zijn militaire memoires 'Van Aardappel-mes tot Officiersdegen, uit het Dagboek van een Landstormplichtige'. Hierin biedt hij ons een humoristische en soms cynische kijk op het militaire leven van die tijd. (Samenvatting door Bart de Leeuw)

By: R. A. (Rudolf Adriaan) van Sandick (1855-1933)

Book cover In Het Rijk van Vulcaan de Uitbarsting van Krakatau en Hare Gevolgen

Page 12 of 22   
Popular Genres
More Genres
Languages
Paid Books