Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Dutch: 674 free audio & ebooks

Results per page: 30 | 60 | 100
  • <
  • Page 4 of 7 
  • >
Book type:
Sort by:
View by:

By: Valdemar Vedel

De Ridderromantiek der Franse en Duitse Middeleeuwen by Valdemar Vedel De Ridderromantiek der Franse en Duitse Middeleeuwen

By: Jan Feith (1874-1944)

Book cover In de Amsterdamsche Jodenbuurt De Aarde en haar Volken, 1907

By: Johan Hendrik van Balen

Book cover Avontuurlijke reizen door alle werelddeelen Onder de Mooren

By: Frederike J. van Uildriks (1854-1919)

Book cover Omhoog in het luchtruim! Praatje over het luchtvaartvraagstuk De Aarde en haar Volken, 1908
Book cover Kijkjes in het land van keizer Frans Jozef De Aarde en haar Volken, 1908

By: J. J. A. (Johan Jacob Antonie) Goeverneur (1809-1889)

Book cover De heele wereld rond Een leesboek ter bevordering van natuur-, landen- en volkenkennis, ten dienste der volksschool

By: Woislav M. (Woislav Maximus) Petrovitch (1885?-1934)

Book cover Heldensagen en Legenden van de Serviërs

By: J. Craandijk

Book cover Met een der stoomers van de Maatschappij Nederland naar Genua De Aarde en haar Volken, 1908

By: Herman Teirlinck (1879-1967)

Book cover Het ivoren aapje Een roman van Brusselsch leven
Book cover 't Bedrijf van den kwade
Book cover Johan Doxa Vier herinneringen aan een Brabantschen Gothieker

By: H. J. van Ginkel

Book cover De Groote Pyramide

By: Julien Wolbers (1819-1889)

Book cover De slavernij in Suriname, of dezelfde gruwelen der slavernij, die in de 'Negerhut' geschetst zijn, bestaan ook in onze West-Indische Koloniën

By: Theodore L. Pennell (1867-1912)

Book cover Onder de wilde stammen op de grenzen van Afghanistan De Aarde en haar Volken, 1917

By: W. Heimburg (1850-1912)

Book cover Liesje van den Lompenmolen

By: Carel Steven Adama van Scheltema (1877-1924)

Book cover Mei-droom Een feestelijk verbeeldingsspel in acht tooneelen

By: Jean Baptiste Pierre Antoine de Monet de Lamarck (1744-1829)

Book cover Zoölogische Philosophie Of beschouwingen over de Natuurlijke Historie der dieren etc.

By: R. J. Spitz (1889-1954)

Book cover Gloriant

By: Jacobus van Looy (1855-1930)

Book cover Proza
Book cover Gekken

By: R. J. Spitz (1889-1954)

Book cover Een abel spel van Esmoreit Sconics sone van Cecilien

By: J. W. Langeler

Book cover Nieuw-Guinee en de exploratie der "Meervlakte" De Aarde en haar Volken, 1918

By: Pierre Jean Hollman

Book cover Handboek voor den kaasmaker in Nederland

By: J. A. Wijnne

Book cover Beknopte geschiedenis van het vaderland

By: Frans Bastiaanse (1868-1947)

Book cover Gedichten

By: Pavel Ivanovich Biriukov (1860-1931)

Book cover Tolstoi's leven Zijne persoonlijke herinneringen, brieven en aanteekeningen 1828-1863

By: Émile Deschamps (1857-)

Book cover Aan de kust van Malabar De Aarde en haar Volken, 1909
Book cover De Wallis-eilanden De Aarde en haar Volken, 1886

By: Eugène de Bock (1889-)

Book cover Hendrik Conscience zijn persoon en zijn werk

By: Jean Louis Pisuisse

Book cover De schipbreuk van de "Berlin" 21 Februari 1907. Volledig verhaal van de scheepsramp aan den Hoek van Holland

By: Percy Molesworth Sykes (1867-1945)

Book cover Door Oost-Perzië De Aarde en haar Volken, 1906

By: Jozef Muls (1882-1961)

Book cover De val van Antwerpen (october 1914)

By: Lode Baekelmans (1879-1965)

Book cover Mijnheer Snepvangers

By: H. D. Jacobi

Book cover Wat tante Dora vertelde

By: Tickner Edwardes (1865-1944)

Book cover Het verhaal van de honingbij

By: M. Lievevrouw-Coopman (1857-1916)

Book cover Ons Vaderland van de vroegste tijden tot de 15de eeuw

By: Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723)

Book cover Den Waaragtigen Omloop des Bloeds

By: A.C. Kuiper (1860-1934)

Book cover Elsje

Elsje, een 14 jaar oud weesmeisje, woont gelukkig bij haar grootmoeder op het platteland. Omdat de gezondheid van de grootmoeder achteruitgaat moet ze gaan wonen in de stad bij haar deftige tante en egoïstische nichtje. Het simpele boerenmeisje moet een deftig dametje worden en dat gaat niet zonder slag of stoot. Samenvatting geschreven door Marcel Coenders.

By: A.C. Kuiper (1860-1934)

Book cover Een Heldin

By: J. A. C. van (Jacobus Adrien Cornelius) Leeuwen (1870-1930)

Book cover Erasmus Onze Groote Mannen

By: F. J. Agassis

Book cover Het settlement Malakka en het sultanaat Perak De Aarde en haar Volken, 1908

By: Frederike Swaantje van Balen-Klaar (1861-1952)

Book cover Vrouwenkiesrecht

By: Gerrit Kalff (1856-1923)

Book cover Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde, Deel I

By: Betsy de Heer

'Een vaste burg is onze God' de kerkhervorming herdacht op haar vierde eeuwfeest, 1517—31 October—1917 by Betsy de Heer 'Een vaste burg is onze God' de kerkhervorming herdacht op haar vierde eeuwfeest, 1517—31 October—1917

By: Claude Anet (1868-1931)

Book cover Per auto door den Kaukasus naar Perzië De Aarde en haar Volken, 1907

By: Th. Dufau

Book cover Een Reis naar het Land van de Cacao en de Suiker De Aarde en haar Volken, 1908

By: A. Adossidès

Book cover In Griekenland De Aarde en haar Volken, 1909

By: Aimé Humbert (1818-1900)

Book cover Japan De Aarde en haar Volken, 1867

By: Louwrens Penning (1854-1927)

De ruiters van Zuid-Afrika een verhaal uit de dagen van Jameson en Krugersdorp 1895-96 by Louwrens Penning De ruiters van Zuid-Afrika een verhaal uit de dagen van Jameson en Krugersdorp 1895-96

By: Laurentius Knappert (1863-1943)

Verloving en Huwelijk in vroeger dagen by Laurentius Knappert Verloving en Huwelijk in vroeger dagen

By: David Ames Wells (1828-1898)

Book cover Het Geld van Robinson Crusoe Populaire uiteenzetting omtrent den oorsprong en het gebruik van geld als ruilmiddel

By: Lodewijk van Deyssel (1864-1952)

Book cover Een liefde

By: Theodoor Sevens (1848-1927)

Book cover Reisjes in Zuid-Vlaanderen

By: G. Kielder

Book cover Meesterstukken van Rembrandt Harmensz. Van Rijn Leesboek voor het Lager en Voortgezet Onderwijs

By: Guillaume Lejean (1824-1871)

Book cover Reize in Taka (Opper-Nubië) De Aarde en haar Volken, 1873

By: Pieter Best (1800-1852)

Book cover Tijdtafel der geschiedenis van het vaderland In twintig lessen

By: Arnold Aletrino (1858-1916)

Hermaphrodisie en Uranisme by Arnold Aletrino Hermaphrodisie en Uranisme

By: Carel van Nievelt (1843-1913)

Book cover Ontboezemingen
Book cover Chiaroscuro Vertellingen tusschen licht en donker

By: J. G. (Jan Gerhardus) Ottema (1804-1879)

Book cover Thet Oera Linda Bok Naar een Handschrift uit de Dertiende Eeuw

By: M. H. Van Campen (1874-1942)

Book cover Over literatuur Critisch en didactisch

By: Réginald Kann (1876-1925)

Book cover Reizen en vechten in het Zuiden van de Philippijnen De Aarde en haar Volken, 1908
Book cover Formosa, de eerste kolonie van Japan De Aarde en haar Volken, 1909

By: M. H. Van Campen (1874-1942)

Book cover Over literatuur Critisch en didactisch, tweede bundel

By: M. Saillard

Book cover Een Reisje door de Republiek Costa-Rica De Aarde en haar Volken, 1907

By: J. P. (Jan Pieter) Heije (1809-1876)

Book cover Al de Kinderliederen

By: A. B. de (Amédée Baillot de) Guerville (1869-)

Book cover Het moderne Egypte: Wat er te zien en te hooren valt tusschen Kaïro en Faschoda De Aarde en haar Volken, 1908

By: L. A. te Winkel (1809-1868)

Book cover De grondbeginselen der Nederlandsche spelling Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal

By: Herman Johan Robbers (1868-1937)

Book cover De vreemde plant
Book cover De bruidstijd van Annie de Boogh

By: Noël Dolens

Book cover Wat er te zien valt in Armenië De Aarde en haar Volken, 1907-1908

By: Jacques Fabrice Herman Perk (1859-1881)

Book cover Gedichten

By: Jenny Blicher-Clausen (1865-1907)

Book cover Het Verloren Tooverland

By: O. J. Reinders

Book cover Oudheid en Middeleeuwen Verhalen en schetsen

By: Jacobus Marinus Everhardus Dercksen (1825-1884)

Korte beschrijving van Leiden wegwijzer voor vreemdeling en stadgenoot by Jacobus Marinus Everhardus Dercksen Korte beschrijving van Leiden wegwijzer voor vreemdeling en stadgenoot

By: Gaston Vuillier (1846-)

Book cover Malta en de Maltezer Orde De Aarde en haar Volken, 1906

By: Edmond Cotteau (1833-)

Book cover Krakatau en de Straat Soenda De Aarde en haar Volken, 1886

By: Jan Oost

Onder de koppensnellers op Borneo by Jan Oost Onder de koppensnellers op Borneo

By: H. Sluijters

Book cover Meetkundig Schoolboek

By: Lud. Georges Hamön

Book cover Door Holland met pen en camera De Aarde en haar Volken, 1906

By: J. van Drielst

Book cover Dagboek van mijne reis door het binnenland van Honduras naar Guatemala De Aarde en haar Volken, 1918

By: R. A. (Rudolf Adriaan) van Sandick (1855-1933)

Book cover In Het Rijk van Vulcaan de Uitbarsting van Krakatau en Hare Gevolgen

By: Melis Stoke (1892-1942)

Van Aardappel-mes tot Officiersdegen by Melis Stoke Van Aardappel-mes tot Officiersdegen

Tijdens de Eerste Wereldoorlog was Nederland neutraal, maar het dreigende oorlogsgeweld in de ons omringende landen kwam heel dichtbij. In maart 1916 werd ook Herman Salomons opgeroepen voor militaire dienst. Onder zijn pseudoniem Melis Stoke publiceerde hij later zijn militaire memoires 'Van Aardappel-mes tot Officiersdegen, uit het Dagboek van een Landstormplichtige'. Hierin biedt hij ons een humoristische en soms cynische kijk op het militaire leven van die tijd. (Samenvatting door Bart de Leeuw)

By: Wesselius Albertus van Hengel

Book cover Sint-Nikolaas en het Sint-Nikolaas-feest

By: Gerrit Verschuur

Book cover Op Martinique en Sint-Vincent, de veelgeteisterde eilanden De Aarde en haar Volken, 1904
Book cover Reis naar de Fidsji-eilanden De Aarde en haar Volken, 1892
Book cover Pondichéry, hoofdstad van Fransch-Indië De Aarde en haar Volken, 1906

By: de Gibergues

Book cover Akten voor en na de Heilige Communie Voor de kleine kinderen

By: Adriaan van der Willigen (1766-1841)

Book cover Reize door Frankrijk In gemeenzame brieven, door Adriaan van der Willigen aan den uitgever

By: Charles Berchon

Book cover Zes maanden op Cuba—Havana De Aarde en haar Volken, 1908

By: L. A. J. (Leendert Alexander Johannes) Burgersdijk (1828-1900)

Book cover De Werken van William Shakespeare Overzicht van Shakespeare's leven en werken

By: H. Bertens

Book cover Hugo de Groot en zijn rechtsphilosophie

By: Karel H.E. de Jong (1872-1960)

Book cover Magie bij de Grieken en de Romeinen

By: Henriette Dietz

Book cover Zonnestralen in School en Huis

By: Jacob Klinkhamer (1738-1817)

Book cover Het leven van Hugo de Groot

By: H. R. Roelfsema

Book cover Een jaar in de Molukken De Aarde en haar Volken, 1917

By: Bernardus Gewin (1812-1873)

Book cover Reisontmoetingen van Joachim Polsbroekerwoud en zijne Vrienden

By: Jacob Cats (1577-1660)

Book cover Spaens Heydinnetie

By: Johannes Hilarides

Book cover It aade Friesche Terp of Kronyk der Geschiedenissen van de Vrye Friesen

By: Carel Vosmaer (1826-1888)

Book cover Vogels van diverse pluimage

Page 4 of 7   
Popular Genres
More Genres
Languages
Paid Books