Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Dutch: 674 free audio & ebooks

Results per page: 30 | 60 | 100
  • <
  • Page 5 of 12 
  • >
Book type:
Sort by:
View by:

By: Henri Emile Koopmans van Boekeren (1870-1939)

Jeanne D'Arc, de Maagd van Orléans by Henri Emile Koopmans van Boekeren Jeanne D'Arc, de Maagd van Orléans

Een historisch overzicht van het leven van Jeanne D'Arc: haar wapenfeiten, haar proces dat leidde tot de brandstapel en haar latere rehabilitatie en zaligverklaring. Dit boek werd uitgegeven in 1916. In 1920 werd Jeanne D'Arc heilig verklaard. (Samenvatting door Bart de Leeuw)

By: Dr. J. G. Schlimmer

Woordenboek der Grieksche en Romeinsche oudheid by Dr. J. G. Schlimmer Woordenboek der Grieksche en Romeinsche oudheid

By: Wolter Louis Albert Collard

Book cover De 'handel in blanke slavinnen'.

By: Jacobus Jan Cremer (1827-1880)

Book cover Dokter Helmond en zijn vrouw
Book cover Betuwsche novellen, en Een reisgezelschap
Book cover De lelie van 's-Gravenhage

By: Stijn Streuvels (1871-1969)

Book cover Dagen

By: Herman Boerhaave (1668-1738)

Book cover Het Nut der Mechanistische Methode in de Geneeskunde

By: Yvonne

Het boek der Etiquette by Yvonne Het boek der Etiquette

By: Frans Berding

Book cover De Edda

By: Elias D'Oliveira (1886-1944)

Book cover Goethe: Een Levensbeschrijving
Book cover De jongere generatie gesprekken met vertegenwoordigers van de nieuwere richting in onze literatuur; tevens een enquête naar enkele beginselen in ons nationaal geestelijk leven
Book cover De mannen van '80 aan het woord Een onderzoek vaar eenige beginselen van de "Nieuwe-Gids"-school.

By: Jean Macé (1815-1894)

Book cover Sprookjes van Jean Macé

By: Emile Amélineau (1850-1915)

Book cover Abydos De Aarde en haar Volken, 1906
Book cover Een feudale familie in Egypte De Aarde en haar Volken, 1907
Book cover Reis door Nubië De Aarde en haar Volken, 1907

By: Hugo de Vries (1848-1935)

Book cover De aardbeving van San Francisco De Aarde en haar Volken, 1907

By: Alain René Le Sage (1668-1747)

Book cover De Zonderlinge Lotgevallen van Gil Blas van Santillano, deel 2 van 2 De Spaansche Avonturier
Book cover De Zonderlinge Lotgevallen van Gil Blas van Santillano De Spaansche Avonturier, Deel 1 van 2

By: Willem Kloos (1859-1938)

Book cover Van vijf moderne dichters

By: J. D. (Johannes Diderik) Bierens de Haan (1866-1943)

Book cover Goethe's Faust

By: Arthur van Schendel (1874-1946)

Book cover Een Zwerver Verliefd

By: Louise Zaalberg

Book cover Strijd om de Schatten van Alva of de Watergeuzen in 1572

Louise Zaalberg schreef onder het pseudoniem H. Bertrand dit boek naar een Engelstalige roman. Guy Chester is een Engelse avonturier die zijn koningin, maar ook de watergeuzen volledig is toegedaan. Hij strijdt met alle middelen tegen de Spaanse onderdrukkers en hun onderkoning, de hertog van Alva. En dan komt Chester op het spoor van twee schatten van Alva: zijn goudschat en zijn enige dochter Hermoine…

By: Theodoor Molkenboer (1871-1920)

Book cover De Nederlandsche Nationale Kleederdrachten

By: E. M. Valk-Heijnsdijk

Book cover De Vegetarische Keuken Kookboek van den Nederlandschen Vegetariërsbond

By: Fritz Reuter (1810-1874)

Book cover Twee vroolijke geschiedenissen

By: Jeanette van den Bergh van Eysinga-Elias (1880-1957)

Book cover Multatuli Onze groote schrijvers, deel 2

By: Pieter Louwerse (1840-1909)

Book cover Vóór vier Eeuwen Een Volksboek over de Ontdekking van Amerika
Book cover Goede Vaêr Tromp of hoe de Vereenigde Provinciën eene zeemogendheid werden
Book cover In het Schemeruur

By: Pieter J. Andriessen (1815-1877)

Book cover De Prins en Johan de Witt of ons land in het tweede tijdperk der eerste stadhouderlooze regeering
Book cover Geschiedenis van het tijdperk van 25-jarigen vrede 1849-1874

By: G. Bosch

Book cover Door Noorwegen De Aarde en haar Volken, 1908
Book cover Auvergne De Aarde en haar Volken, 1906
Book cover York De Aarde en haar Volken, 1909
Book cover Zuid-Tirol De Aarde en haar Volken, 1907

By: Felix Timmermans (1886-1947)

Book cover Pallieter

By: Henriette Roland Holst-Van der Schalk (1869-1952)

Book cover Jean Jacques Rousseau Een beeld van zijn leven en werken
Book cover Uit Sowjet-Rusland Beelden en beschouwingen

By: Raden Adjeng Kartini (1879-1904)

Book cover Door duisternis tot licht Gedachten over en voor het Javaansche volk

By: Justus van Maurik (1846-1904)

Book cover Joris Komijn op de Tentoonstelling Humoristische schets van Justus van Maurik

By: Ellen Key (1849-1926)

Book cover De moedige vrouw

By: Justus van Maurik (1846-1904)

Book cover Papieren Kinderen
Book cover Krates Een Levensbeeld

Krates (een gebochelde) is een wees, met een groot muzikaal gevoel, een grote erfenis en prachtige mooie bruine ogen die hem geliefd bij de meisjes maakt. Een echte 'Charles Dickens' maar dan korter en uit Nederland. Het is ook een boek over het lied Ich Grolle nicht (Ik zoek geen wraak) van Heinrich Heine op muziek van Robert Schumann. Samenvatting door Marcel Coenders

Book cover Op reis en thuis

By: Christaan Willem Hendrik van der Post

Piet Uijs of lijden en strijd der voortrekkers in Natal by Christaan Willem Hendrik van der Post Piet Uijs of lijden en strijd der voortrekkers in Natal

By: Johann Georg Kohl (1808-1878)

Book cover Geschiedenis der Europeesche Volken

By: Scipione Borghese (1871-1927)

Book cover Van Peking naar Parijs per auto De Aarde en haar Volken, 1908

By: Herman Heijermans (1864-1924)

Book cover Diamantstad
Book cover Schetsen, Eerste bundel

By: F. Bernard

Book cover Van Batavia naar Atjeh, dwars door Sumatra De Aarde en haar Volken, 1904

By: W. L. H. Köster Henke

Book cover De Boeventaal Zakwoordenboekje van het Bargoensch, of De taal van de jongens van de vlakte

By: A. Blok

Book cover Het Esperanto in Twintig Lessen

By: J.S. Verburg

Langs Rotte, Maas en Schie. I. schetsen uit de geschiedenis van Rotterdam by J.S. Verburg Langs Rotte, Maas en Schie. I. schetsen uit de geschiedenis van Rotterdam

By: Jan Adriaansz Leeghwater (1575-1650)

Book cover Het Haarlemmer-Meer-Boek

By: Augusta de Wit (1864-1939)

Book cover Natuur en Menschen in Indië

By: John Gabriël Stedman (1744-1797)

Book cover Reize naar Surinamen en door de binnenste gedeelten van Guiana — Compleet

By: Delphine Menant (1850-)

Book cover Bij de Parsi's van Bombay en Gudsjerat De Aarde en haar Volken, 1909-1910
Book cover De monumenten van den Girnar De Aarde en haar Volken, 1907

Page 5 of 12   
Popular Genres
More Genres
Languages
Paid Books