Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Dutch: 674 free audio & ebooks

Results per page: 30 | 60 | 100
  • <
  • Page 2 of 12 
  • >
Book type:
Sort by:
View by:

By: Alf Trolle (1879-1949)

Book cover Van de Deensche expeditie naar Noord-Groenland De Aarde en haar Volken, 1909

By: Alfred Edmund Brehm (1829-1884)

Book cover Het Leven der Dieren Deel 1, Hoofdstuk 01: De Apen

By: Alfred Hagen

Book cover Reis naar de Nieuwe Hebriden en de Salomons-eilanden De Aarde en haar Volken, 1906

By: Alphonse Olterdissen (1865-1923)

Drei korte verhaole in ‘t Mestreechs by Alphonse Olterdissen Drei korte verhaole in ‘t Mestreechs

Drei korte verhaole in ‘t Mestreechs dialek.Eder verhaol gief ‘ne klein inziech vaan de gebeurtenisse in Mestreech op ‘t leste vaan de 19de en ‘t vreuge begin vaan de 20ste iew.De ierste twie verhaole goon euver de werkmaan en de naobersjap vaan dee tied.Ut derde verhaol geit euver de veranderinge in Mestreech in ‘t begin vaan de 20ste iew. Three short stories in the Maastricht dialect of The Netherlands. Each is a small insight into the goings on in Maastricht in the late 19th and early 20th centuries...

By: Andrew Murray

Nederigheid by Andrew Murray Nederigheid

Nederigheid by Andrew Murray read by Jack Hielema.Probably the most needful characteristic of any Christian when following Christ is humility; Andrew Murray has an insight into this important subject unparalleled in writers of any age.

By: Anna Seé

Book cover Op de Faröer De Aarde en haar Volken, 1907

By: Annie Salomons (1885-1980)

Book cover Een Meisje-Studentje

By: Annie Sillevis

Book cover Een Meisje-Student over 'Een Meisje-Studentje'

By: Annie Wood Besant (1847-1933)

Book cover Vier Voordrachten over Theosofie

By: Anoniem

Geschiedenis van een Neger by Anoniem Geschiedenis van een Neger

Geschiedenis van een neger is een anoniem, rond 1771 verschenen boekwerk. Het is het verhaal van een hugenoot, aangeduid met de letter N., die met zijn vrouw en dochter en vergezeld van de begaafde neger Thomas van Suriname naar Amsterdam reist. N. ontpopt zich als een meester met verlichte ideeën die gelooft in de natuurlijke edelheid van de mens. Hij verklaart deze ideeën wanneer een eiland wordt aangedaan waar een andere Hugenoot een heilstaat heeft gesticht. `Goede woorden’ sorteren volgens N...

By: anoniem

Aljaska en de Canada-spoorweg by anoniem Aljaska en de Canada-spoorweg

Toeristisch verslag van een reis naar Canada en Alaska, in 1892 gepubliceerd in het tijdschrift "De Aarde en haar volken". We gaan samen met de anonieme, Europese schrijver in Frankrijk aan boord van een schip met bestemming New-York. Daar aangekomen, reizen we direct door naar Montreal. In deze Oost-Canadese stad begint een lange tocht per trein - helemaal naar de Canadese west-kust - via de nog maar enkele jaren daarvoor aangelegde Canada-Pacific-lijn. Deze voert langs een overvloed aan meren en rivieren, in opkomst zijnde steden en adembenemende bergtoppen en gletschers...

By: Anonymous

Book cover De Verdelgingsoorlog der Yankees tegen de Apachen-indianen De Aarde en haar Volken, 1873
Book cover De Zaan en Waterland: Een kijkje in Noord Holland De Aarde en haar Volken, 1887
Book cover Verklaring van het stoomwerktuig zijnde eene algemeen bevattelijke beschrijving van deszelfs onderscheidene deelen, zamenstelling en werking.
Book cover De drooglegging der Zuiderzee het plan J. Ulehake contra het plan C. Lely
Book cover Een abel spel van Lanseloet van Denemerken hoe hi wert minnende ene joncfrou, die met synder moeder diende
Book cover Het Vatikaan De Aarde en haar Volken, 1873
Book cover Wandelingen door België De Aarde en haar Volken, 1886
Book cover Relikwieën uit onzen Heldentijd De Aarde en haar Volken, 1873
Book cover Dramas in de wolken: Luchtreizen en luchtreizigers De Aarde en haar Volken, 1875
Book cover Wandelingen door Elzas-Lotharingen De Aarde en haar Volken, 1886
Book cover Venetië De Aarde en haar Volken, 1865
Book cover Suez De Aarde en haar Volken, 1865
Book cover De Villa's der Medici in den omtrek van Florence De Aarde en haar Volken, 1886
Book cover Mexiko De Aarde en haar volken, Jaargang 1865
Book cover Pisa De Aarde en haar Volken, 1887
Book cover Bezoek aan den berg Athos De Aarde en haar Volken, 1873
Book cover Thuringen De Aarde en haar Volken, 1873
Book cover De kasteelen van Koning Lodewijk II van Beieren De Aarde en haar Volken, 1887
Book cover Omzwervingen door de eilandenwereld van den Grooten-oceaan De Aarde en haar Volken, 1887
Book cover Konstantinopel en het Serail
Book cover Reis door Griekenland De Aarde en haar Volken, 1887
Book cover Wandelingen door België De Aarde en haar Volken, 1886
Book cover Mandalay, de jongste hoofdstad van Birma De Aarde en haar Volken, 1904
Book cover Aenmerkinge op de Missive van Parnas
Book cover Omzwervingen door de eilandenwereld van den Grooten Oceaan: De Fidji-eilanden De Aarde en haar Volken, 1888
Book cover Reis naar Merw De Aarde en haar Volken, 1887

By: Antoine Charles Reuther (1824-1900)

Book cover Bedenkingen tegen de Leer van Darwin Gevolgd door beschouwingen over eenige philosophische onderwerpen.

By: Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723)

Book cover Den Waaragtigen Omloop des Bloeds

By: Arend Fokke Simonsz

Book cover Het toekomend jaar drie duizend Eene mijmering

By: Arnold Aletrino (1858-1916)

Hermaphrodisie en Uranisme by Arnold Aletrino Hermaphrodisie en Uranisme

By: Arthur van Schendel (1874-1946)

Book cover Een Zwerver Verliefd

By: Augusta de Wit (1864-1939)

Book cover Natuur en Menschen in Indië
Book cover Orpheus in de dessa

Een romantische ingenieur raakt betoverd door het spel van een Indische fluitspeler, zoals het zakelijke Nederland door het geheimzinnige Indië.

By: B. Chantre

Book cover Onderweg in Tunis De Aarde en haar Volken, 1909

By: B. de Jandin

Book cover Om en door den Peloponnesus De Aarde en haar Volken, 1909

By: Baron de Langsdorff

Book cover Op de olifantenjacht in Oeganda De Aarde en haar Volken, 1910

By: Benedictus de Spinoza (1632-1677)

Book cover Ethica In meetkundigen trant uiteengezet, vertaald, ingeleid en toegelicht door Jhr. Dr. Nico van Suchtelen

By: Bernardus Dominicus Hubertus Tellegen

Book cover De Wedergeboorte van Nederland

By: Bernardus Gewin (1812-1873)

Book cover Reisontmoetingen van Joachim Polsbroekerwoud en zijne Vrienden

By: Betje Wolff (1738-1804)

Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart by Betje Wolff Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart

Sara Burgerhart is een jong meisje dat correspondeert met haar vriendinnen, aanbidders en familie. Die mensen schrijven elkaar ook allemaal. Het boek bestaat uit 175 brieven van 24 personages. Soms lichtvoetig, dan beschouwend. Sara streeft ernaar een goede burger te zijn, een eerlijk mens en een hartelijke vriendin. Ze zoekt haar eigen weg en probeert voor zichzelf denken. Dat is typisch voor de Verlichting, een tijdperk waarin niet langer de waarheden van kerk en overheid zonder meer voor waar aangenomen werden, maar de overtuiging post vatte dat je de waarheid zelf moet vinden met behulp van de ratio (de rede, het verstand).

By: Betsy de Heer

'Een vaste burg is onze God' de kerkhervorming herdacht op haar vierde eeuwfeest, 1517—31 October—1917 by Betsy de Heer 'Een vaste burg is onze God' de kerkhervorming herdacht op haar vierde eeuwfeest, 1517—31 October—1917

By: Betsy van der Poel

Book cover Van Smyrna naar Holland in oorlogstijd De Aarde en haar Volken, 1917

By: C. Joh. Kieviet (1858-1931)

Toen Dik Trom een Jongen Was by C. Joh. Kieviet Toen Dik Trom een Jongen Was

Dit is het derde van zes boeken over Dik Trom. We volgen de avonturen van de nu twaalfjarige Dik en zijn vrienden Piet van Dril en Jan Vos. Zijn aardsvijanden Bruin Boon en veldwachter Flipsen zijn ook weer van de partij.

By: C. V. (Carel Victor) Gerritsen (1850-1905)

Book cover Brieven uit en over Amerika

By: Camille Flammarion (1842-1925)

Book cover De Wereld vóór de schepping van den mensch

By: Carel Steven Adama van Scheltema (1877-1924)

Book cover Mei-droom Een feestelijk verbeeldingsspel in acht tooneelen

By: Carel van Nievelt (1843-1913)

Book cover Ontboezemingen
Book cover Chiaroscuro Vertellingen tusschen licht en donker

By: Carel Vosmaer (1826-1888)

Book cover Vogels van diverse pluimage

Page 2 of 12   
Popular Genres
More Genres
Languages
Paid Books