Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Dutch: 517 free ebooks

Results per page: 30 | 60 | 100
  • <
  • Page 7 of 17 
  • >
Book type:
Sort by:
View by:

By: Henri Emile Koopmans van Boekeren (1870-1939)

Jeanne D'Arc, de Maagd van Orléans by Henri Emile Koopmans van Boekeren Jeanne D'Arc, de Maagd van Orléans

Een historisch overzicht van het leven van Jeanne D'Arc: haar wapenfeiten, haar proces dat leidde tot de brandstapel en haar latere rehabilitatie en zaligverklaring. Dit boek werd uitgegeven in 1916. In 1920 werd Jeanne D'Arc heilig verklaard. (Samenvatting door Bart de Leeuw)

By: Dr. J. G. Schlimmer

Woordenboek der Grieksche en Romeinsche oudheid by Dr. J. G. Schlimmer Woordenboek der Grieksche en Romeinsche oudheid

By: Wolter Louis Albert Collard

Book cover De 'handel in blanke slavinnen'.

By: Jacobus Jan Cremer (1827-1880)

Book cover Dokter Helmond en zijn vrouw
Book cover Betuwsche novellen, en Een reisgezelschap
Book cover De lelie van 's-Gravenhage

By: Stijn Streuvels (1871-1969)

Book cover Dagen

By: Herman Boerhaave (1668-1738)

Book cover Het Nut der Mechanistische Methode in de Geneeskunde

By: Frans Berding

Book cover De Edda

By: Yvonne

Het boek der Etiquette by Yvonne Het boek der Etiquette

By: Elias D'Oliveira (1886-1944)

Book cover Goethe: Een Levensbeschrijving
Book cover De jongere generatie gesprekken met vertegenwoordigers van de nieuwere richting in onze literatuur; tevens een enquête naar enkele beginselen in ons nationaal geestelijk leven
Book cover De mannen van '80 aan het woord Een onderzoek vaar eenige beginselen van de "Nieuwe-Gids"-school.

By: Jean Macé (1815-1894)

Book cover Sprookjes van Jean Macé

By: Emile Amélineau (1850-1915)

Book cover Abydos De Aarde en haar Volken, 1906
Book cover Een feudale familie in Egypte De Aarde en haar Volken, 1907
Book cover Reis door Nubië De Aarde en haar Volken, 1907

By: Hugo de Vries (1848-1935)

Book cover De aardbeving van San Francisco De Aarde en haar Volken, 1907

By: Alain René Le Sage (1668-1747)

Book cover De Zonderlinge Lotgevallen van Gil Blas van Santillano, deel 2 van 2 De Spaansche Avonturier
Book cover De Zonderlinge Lotgevallen van Gil Blas van Santillano De Spaansche Avonturier, Deel 1 van 2

By: Willem Kloos (1859-1938)

Book cover Van vijf moderne dichters

By: J. D. (Johannes Diderik) Bierens de Haan (1866-1943)

Book cover Goethe's Faust

By: Arthur van Schendel (1874-1946)

Book cover Een Zwerver Verliefd

By: Louise Zaalberg

Book cover Strijd om de Schatten van Alva of de Watergeuzen in 1572

Louise Zaalberg schreef onder het pseudoniem H. Bertrand dit boek naar een Engelstalige roman. Guy Chester is een Engelse avonturier die zijn koningin, maar ook de watergeuzen volledig is toegedaan. Hij strijdt met alle middelen tegen de Spaanse onderdrukkers en hun onderkoning, de hertog van Alva. En dan komt Chester op het spoor van twee schatten van Alva: zijn goudschat en zijn enige dochter Hermoine…

By: Theodoor Molkenboer (1871-1920)

Book cover De Nederlandsche Nationale Kleederdrachten

By: E. M. Valk-Heijnsdijk

Book cover De Vegetarische Keuken Kookboek van den Nederlandschen Vegetariërsbond

By: Fritz Reuter (1810-1874)

Book cover Twee vroolijke geschiedenissen

By: Jeanette van den Bergh van Eysinga-Elias (1880-1957)

Book cover Multatuli Onze groote schrijvers, deel 2

By: Pieter Louwerse (1840-1909)

Book cover Vóór vier Eeuwen Een Volksboek over de Ontdekking van Amerika
Book cover Goede Vaêr Tromp of hoe de Vereenigde Provinciën eene zeemogendheid werden
Book cover In het Schemeruur

By: Pieter J. Andriessen (1815-1877)

Book cover De Prins en Johan de Witt of ons land in het tweede tijdperk der eerste stadhouderlooze regeering

Page 7 of 17   
Popular Genres
More Genres
Languages
Paid Books