Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Dutch: 517 free ebooks

Results per page: 30 | 60 | 100
  • <
  • Page 3 of 9 
  • >
Book type:
Sort by:
View by:

By: Aletta H. Jacobs (1854-1929)

Book cover Vrouwenbelangen Drie vraagstukken van actueelen aard
Book cover Vrouwenkiesrecht in de Skandinavische landen
Book cover De vrouw en de vredesbeweging in verband met het vrouwenkiesrecht

By: Lewis Wallace (1827-1905)

Book cover Ben-Hur Een verhaal van den tijd van Jezus' omwandeling op aarde

By: Mr. Hieronymus van Alphen

Kleine Gedigten voor Kinderen by Mr. Hieronymus van Alphen Kleine Gedigten voor Kinderen

‘Jantje zag eens pruimen hangen, o! als eieren zo groot, 't Scheen, dat Jantje zou gaan plukken, schoon zijn vader 't hem verbood.’‘Daar alleen kan liefde woonen, daar alleen is 't leven zoet, Waar men, blij en ongedwongen, voor elkander alles doet.’Twee citaten uit Proeve van Kleine Gedigten voor Kinderen. Van Alphen schreef voor zijn zonen drie dichtbundels (‘Ziedaar, lieve wigtjes! Een bundel gedigtjes’) en gaf ze aanvankelijk anoniem uit. Deze bundels werden een groot succes, zijn tientallen malen herdrukt en zijn vertaald in het Frans, Duits, Engels, Fries en Maleis.Gelezen door: Bianca Kramer, Bart de Leeuw, Anna Simon en Peter Zinn.

By: P. Visser (1887-1929)

De Vliegende Hollander by P. Visser De Vliegende Hollander

De Vliegende Hollander is een spookschip dat volgens de overlevering voor eeuwig in de buurt van Kaap de Goede Hoop rondvaart. De sage vertelt dat dit schip op Paasochtend van het jaar 1676 uitvoer, waarna het verdween in een storm. P. Visser vertelt het hele verhaal. (inleiding van Wikipedia)

By: Ernest Henry Shackleton (1874-1922)

Book cover Het dichtste bij de Zuidpool De Aarde en haar Volken, 1909

By: D. Ph. van Vloten Elderinck

Book cover Sexueele Zeden in Woord en Beeld Liefde en Zinnelijkheid

By: Alfred Edmund Brehm (1829-1884)

Book cover Het Leven der Dieren Deel 1, Hoofdstuk 01: De Apen

By: Lewis Spence (1874-1955)

Book cover Mythen en Legenden van Egypte
Legenden en Romances van Spanje by Lewis Spence Legenden en Romances van Spanje

By: Gustave Le Bon (1841-1931)

Book cover Reis in Nepal De Aarde en haar Volken, 1887

By: Herman Heijermans jr.

Gevleugelde Daden by Herman Heijermans jr. Gevleugelde Daden

Het boek Gevleugelde Daden van Herman Heijermans Jr. werd uitgegeven in 1911 (sommige bronnen zeggen 1908) onder het pseudoniem Samuel Falkland. Het boek heeft als ondertitel: 'Avonturen der eerste Hollandsche luchtschippers' en doet in stijl een weinig denken aan Jules Verne die een tijdgenoot van Heijermans was. Alleen maakt Heijermans van zijn verhaal een komedie.

By: Winkler Johan

Book cover De Nederlandsche Geslachtsnamen

By: Camille Flammarion (1842-1925)

Book cover De Wereld vóór de schepping van den mensch

By: Alexander Lange Kielland (1849-1906)

Vergif Een Roman uit het Noorsch by Alexander Lange Kielland Vergif Een Roman uit het Noorsch
Fortuna Een Roman uit het Noorsch (Voortzetting van Fortuna Een Roman uit het Noorsch (Voortzetting van "Vergif")

By: Henry M. Stanley (1841-1904)

Book cover Stanley's tocht ter opsporing van Livingstone De Aarde en haar Volken, 1873

By: M. de (Matthias) Vries (1820-1892)

Book cover Woordenlijst voor de spelling der Nederlandsche Taal Met aanwijzing van de geslachten der naamwoorden en de vervoeging der werkwoorden

By: J. Ritzema Bos

Beginselen der dierkunde by J. Ritzema Bos Beginselen der dierkunde

By: Thomas W. Rolleston (1857-1920)

Book cover Keltische Mythen en Legenden

By: Margaret Alice Murray (1863-1963)

Book cover Oude Egyptische Legenden

By: Henri Murger (1822-1861)

Kunstenaarsleven te Parijs Roman uit het Bohème-leven by Henri Murger Kunstenaarsleven te Parijs Roman uit het Bohème-leven

By: Cyriël Buysse (1859-1932)

Book cover De vroolijke tocht
Book cover Het leven van Rozeke van Dalen, deel 1
Book cover Oorlogsvisioenen
Book cover Lente
Book cover De Zwarte Kost
Book cover Broeder en Zuster
Book cover De roman van den schaatsenrijder
Book cover Van hoog en laag Het eerste levensboek
Book cover Plus-Que-Parfait

By: Jacobus Joannes Graaf (1839-1924)

Book cover Nederlandsche Doopnamen Naar Oorsprong en Gebruik

By: Johan Huizinga (1872-1945)

Book cover Herfsttij der Middeleeuwen Studie over levens- en gedachtervormen der veertiende en vijftiende eeuw in Frankrijk en de Nederlanden

By: Jacob van Lennep (1802-1868)

Book cover Merkwaardige Kasteelen in Nederland, Deel II (van VI)
Book cover Vertellingen van vroeger en later tijd
Book cover Anekdoten Vermakelijke anekdoten, en historische herinneringen

By: Jacob van Lennep (1802-1868)

Book cover Roos van Dekama

Verhaal over de zeden en gewoonten in de middeleeuwen verteld aan de hand van de vrijheidsstrijd van de Friezen tegen de Hollanders in 1341. Maar het is meer dan alleen maar een spannende ridderroman: Wie op de fantastische schildering van exceptioneele personen belust is, zooals de hedendaagsche literatuur onzer naburen die meestal aanbiedt, zal zich bedrogen vinden: hij zal hier slechts menschen aantreffen, zooals zij nog heden ten dage zijn, met hun goede en slechte hoedanigheden, met hun driften en hartstochten,--maar gewijzigd naar de denkbeelden, zeden en gebruiken van den tijd...

By: Jacob van Lennep (1802-1868)

Book cover De Pleegzoon

By: Jos. Schrijnen (1869-1937)

Book cover Nederlandsche Volkskunde

By: Ruth Putnam (1856-1931)

Book cover Willem de Zwijger, Prins van Oranje

By: Josef Cohen (1886-1965)

Book cover Nederlandsche Sagen en Legenden

By: Paul Frédéricq (1850-1920)

Book cover Vlaamsch Belgie sedert 1830 Eerste Deel

By: Charles Théodore Henri de Coster (1827-1879)

Book cover De legende en de heldhaftige, vroolijke en roemrijke daden van Uilenspiegel en Lamme Goedzak in Vlaanderenland en elders

By: Joost van den Vondel (1587-1679)

Book cover De complete werken van Joost van Vondel
Book cover Lucifer Treurspel
Book cover De complete werken van Joost van Vondel Het Pascha

By: Ian Maclaren (1850-1907)

Book cover De Dominee en zijn Gemeente

By: anoniem

Aljaska en de Canada-spoorweg by anoniem Aljaska en de Canada-spoorweg

Toeristisch verslag van een reis naar Canada en Alaska, in 1892 gepubliceerd in het tijdschrift "De Aarde en haar volken". We gaan samen met de anonieme, Europese schrijver in Frankrijk aan boord van een schip met bestemming New-York. Daar aangekomen, reizen we direct door naar Montreal. In deze Oost-Canadese stad begint een lange tocht per trein - helemaal naar de Canadese west-kust - via de nog maar enkele jaren daarvoor aangelegde Canada-Pacific-lijn. Deze voert langs een overvloed aan meren en rivieren, in opkomst zijnde steden en adembenemende bergtoppen en gletschers...

By: Nelly Montijn-de Fouw

Book cover Sagen van Koning Arthur en de Ridders van de Tafelronde

By: Jacob Israël de Haan (1881-1924)

Book cover Jerusalem

By: Désiré Charnay (1828-1915)

Book cover Reis naar Yucatan De Aarde en haar Volken, 1886

By: F. Hadland (Frederick Hadland) Davis

Book cover Mythen & Legenden van Japan

By: Herman Théodore Chappuis (1844-1906)

Book cover Napoleon Geschetst Tweede omgewerkte druk

By: A. L. G. (Anna Louisa Geertruida) Bosboom-Toussaint (1812-1886)

Book cover Frits Millioen en zijne vrienden

By: Felix Speiser (1880-1949)

Book cover In het Oerwoud en bij de Kannibalen op de Nieuwe Hebriden De Aarde en haar Volken, 1918

By: Nicolaas Japikse (1872-1944)

Book cover De Koran Voorafgegaan door het leven van Mahomed, eene inleiding omtrent de Godsdienstgebruiken der Mahomedanen, enz.

By: Hendrik Hamel (1630-1692)

Book cover Verhaal van het vergaan van het jacht de Sperwer En van het wedervaren der schipbreukelingen op het eiland Quelpaert en het vasteland van Korea (1653-1666) met eene beschrijving van dat rijk

By: Guido Gezelle (1830-1899)

Book cover Bloemlezing uit Guido Gezelle's Gedichten
Book cover Kerkhofblommen

Page 3 of 9   
Popular Genres
More Genres
Languages
Paid Books