Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Dutch: 517 free ebooks

Results per page: 30 | 60 | 100
  • <
  • Page 3 of 17 
  • >
Book type:
Sort by:
View by:

By: Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723)

Book cover Den Waaragtigen Omloop des Bloeds

By: Arend Fokke Simonsz

Book cover Het toekomend jaar drie duizend Eene mijmering

By: Arnold Aletrino (1858-1916)

Hermaphrodisie en Uranisme by Arnold Aletrino Hermaphrodisie en Uranisme

By: Arthur van Schendel (1874-1946)

Book cover Een Zwerver Verliefd

By: Augusta de Wit (1864-1939)

Book cover Natuur en Menschen in Indië

By: B. Chantre

Book cover Onderweg in Tunis De Aarde en haar Volken, 1909

By: B. de Jandin

Book cover Om en door den Peloponnesus De Aarde en haar Volken, 1909

By: Baron de Langsdorff

Book cover Op de olifantenjacht in Oeganda De Aarde en haar Volken, 1910

By: Benedictus de Spinoza (1632-1677)

Book cover Ethica In meetkundigen trant uiteengezet, vertaald, ingeleid en toegelicht door Jhr. Dr. Nico van Suchtelen

By: Bernardus Dominicus Hubertus Tellegen

Book cover De Wedergeboorte van Nederland

By: Bernardus Gewin (1812-1873)

Book cover Reisontmoetingen van Joachim Polsbroekerwoud en zijne Vrienden

By: Betje Wolff (1738-1804)

Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart by Betje Wolff Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart

Sara Burgerhart is een jong meisje dat correspondeert met haar vriendinnen, aanbidders en familie. Die mensen schrijven elkaar ook allemaal. Het boek bestaat uit 175 brieven van 24 personages. Soms lichtvoetig, dan beschouwend. Sara streeft ernaar een goede burger te zijn, een eerlijk mens en een hartelijke vriendin. Ze zoekt haar eigen weg en probeert voor zichzelf denken. Dat is typisch voor de Verlichting, een tijdperk waarin niet langer de waarheden van kerk en overheid zonder meer voor waar aangenomen werden, maar de overtuiging post vatte dat je de waarheid zelf moet vinden met behulp van de ratio (de rede, het verstand).

By: Betsy de Heer

'Een vaste burg is onze God' de kerkhervorming herdacht op haar vierde eeuwfeest, 1517—31 October—1917 by Betsy de Heer 'Een vaste burg is onze God' de kerkhervorming herdacht op haar vierde eeuwfeest, 1517—31 October—1917

By: Betsy van der Poel

Book cover Van Smyrna naar Holland in oorlogstijd De Aarde en haar Volken, 1917

By: C. V. (Carel Victor) Gerritsen (1850-1905)

Book cover Brieven uit en over Amerika

By: Camille Flammarion (1842-1925)

Book cover De Wereld vóór de schepping van den mensch

By: Carel Steven Adama van Scheltema (1877-1924)

Book cover Mei-droom Een feestelijk verbeeldingsspel in acht tooneelen

By: Carel van Nievelt (1843-1913)

Book cover Ontboezemingen
Book cover Chiaroscuro Vertellingen tusschen licht en donker

By: Carel Vosmaer (1826-1888)

Book cover Vogels van diverse pluimage

By: Carla Serena (-1884)

Book cover Schetsen uit den Kaukasus De Aarde en haar Volken, 1887

By: Charles Berchon

Book cover Zes maanden op Cuba—Havana De Aarde en haar Volken, 1908

By: Charles Darwin (1809-1882)

Book cover De Reis om de Wereld

By: Charles Dickens (1812-1870)

Een Kerstlied in Proza by Charles Dickens Een Kerstlied in Proza

'A Christmas Carol' is een Victoriaanse allegorie over een oude en verbitterde vrek, Ebenezer Scrooge, die in de nacht voor Kerstmis een aantal dromen heeft… (Samenvatting van Wikipedia)This is the Dutch translation of the book: A Christmas Carol by Charles Dickens.

De avonturen van Oliver Twist by Charles Dickens De avonturen van Oliver Twist

By: Charles Maumené

Book cover De Boe Hedma in Zuid-Tunis De Aarde en haar Volken, 1907

By: Charles Théodore Henri de Coster (1827-1879)

Book cover De legende en de heldhaftige, vroolijke en roemrijke daden van Uilenspiegel en Lamme Goedzak in Vlaanderenland en elders

By: Charlotte Perkins Gilman (1860-1935)

Book cover De economische toestand der vrouw Een studie over de economische verhouding tusschen mannen en vrouwen als een factor in de sociale evolutie

By: Christaan Willem Hendrik van der Post

Piet Uijs of lijden en strijd der voortrekkers in Natal by Christaan Willem Hendrik van der Post Piet Uijs of lijden en strijd der voortrekkers in Natal

By: Christoph von Schmid (1768-1854)

Book cover De nachtegaal Verhalen voor de jeugd

By: Clara Engelen

Book cover Indrukken van Finland De Aarde en haar Volken, 1906

By: Claude Anet (1868-1931)

Book cover Per auto door den Kaukasus naar Perzië De Aarde en haar Volken, 1907

Page 3 of 17   
Popular Genres
More Genres
Languages
Paid Books