Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Dutch: 517 free ebooks

Results per page: 30 | 60 | 100
    Page 1 of 6 
  • >
Book type:
Sort by:
View by:

By: A.C. Kuiper (1860-1934)

Book cover Elsje

Elsje, een 14 jaar oud weesmeisje, woont gelukkig bij haar grootmoeder op het platteland. Omdat de gezondheid van de grootmoeder achteruitgaat moet ze gaan wonen in de stad bij haar deftige tante en egoïstische nichtje. Het simpele boerenmeisje moet een deftig dametje worden en dat gaat niet zonder slag of stoot. Samenvatting geschreven door Marcel Coenders.

By: Jacob van Lennep (1802-1868)

Book cover Roos van Dekama

Verhaal over de zeden en gewoonten in de middeleeuwen verteld aan de hand van de vrijheidsstrijd van de Friezen tegen de Hollanders in 1341. Maar het is meer dan alleen maar een spannende ridderroman: Wie op de fantastische schildering van exceptioneele personen belust is, zooals de hedendaagsche literatuur onzer naburen die meestal aanbiedt, zal zich bedrogen vinden: hij zal hier slechts menschen aantreffen, zooals zij nog heden ten dage zijn, met hun goede en slechte hoedanigheden, met hun driften en hartstochten,--maar gewijzigd naar de denkbeelden, zeden en gebruiken van den tijd...

By: Multatuli (1820-1887)

Book cover Geschiedenis van Woutertje Pieterse

Het verhaal gaat over een dromerige en poëtische Amsterdamse jongen, Wouter Pieterse, die opgroeit in een kleinburgerlijk milieu in de Franse tijd. De kleinburgerlijkheid van zijn omgeving en nieuwsgierigheid van Wouter komen vaak met elkaar in botsing, en vormen het hoofdthema van het boek. (Samenvatting geschreven door Wikipedia)

By: A. Adossidès

Book cover In Griekenland De Aarde en haar Volken, 1909

By: A. B. de (Amédée Baillot de) Guerville (1869-)

Book cover Het moderne Egypte: Wat er te zien en te hooren valt tusschen Kaïro en Faschoda De Aarde en haar Volken, 1908

By: A. Blok

Book cover Het Esperanto in Twintig Lessen

By: A. de Mathuisieulx (1860-)

Book cover In het bergland van Tripolis De Aarde en haar Volken, 1906

By: A. Kloos

Book cover Langs den Congo tot Brazzaville De Aarde en haar Volken, 1906

By: A. Koorevaar

Book cover In en om Java's Paradijs De Aarde en haar Volken, 1907

By: A. L. G. (Anna Louisa Geertruida) Bosboom-Toussaint (1812-1886)

Book cover Frits Millioen en zijne vrienden

By: A. [Pseudonym.] Bertrand (1873-1953)

Book cover Van Schooljongen tot Koning Een verhaal samengesteld uit de aanteekeningen van Robert I, koning van Czernovië

By: A.C. Kuiper (1860-1934)

Book cover Een Heldin

By: A.L.G. Bosboom-Toussaint (1812-1886)

Majoor Frans by A.L.G. Bosboom-Toussaint Majoor Frans

An impoverished young nobleman, Leopold, has unexpectedly been left a large fortune at the death of a distant relative – under one condition: that he marry a young cousin of hers. This young woman, called Francis, has been raised by her grandfather, who is a general. She has had an unconventional upbringing which has left her independent, outspoken and rough in her manners, with a love for horse riding and fencing, and a resolution never to marry. This unwomanly behavior has earned her the nickname “Major Frans”...

By: Abraham Kuyper

Gomer voor den sabbath meditatiën over en voor de sabbath by Abraham Kuyper Gomer voor den sabbath meditatiën over en voor de sabbath

By: Adolf Streckfuss

Book cover De Dageraad der Volksvrijheid Geschiedenis van de wording der Nederlandsche Republiek

By: Adriaan van der Willigen (1766-1841)

Book cover Reize door Frankrijk In gemeenzame brieven, door Adriaan van der Willigen aan den uitgever

By: Aimé Humbert (1818-1900)

Book cover Japan De Aarde en haar Volken, 1867

By: Alain René Le Sage (1668-1747)

Book cover De Zonderlinge Lotgevallen van Gil Blas van Santillano, deel 2 van 2 De Spaansche Avonturier
Book cover De Zonderlinge Lotgevallen van Gil Blas van Santillano De Spaansche Avonturier, Deel 1 van 2

By: Albert Tissandier (1839-1906)

Book cover Reis in Utah en Arizona De Aarde en haar Volken, 1886

By: Albertus Alidus Steenbergen

Nevelhekse een verhaal uit de Drentsche venen naar authentieke bescheiden medegedeeld by Albertus Alidus Steenbergen Nevelhekse een verhaal uit de Drentsche venen naar authentieke bescheiden medegedeeld

By: Albertus Telting (1803-1863)

Book cover Iets over de grammaticale beoefening der Friesche taal in haar geheelen omvang

By: Aletta H. Jacobs (1854-1929)

Book cover De Vrouw Haar bouw en haar inwendige organen
Book cover Reisbrieven uit Afrika en Azië benevens eenige brieven uit Zweden en Noorwegen
Book cover Vrouwenbelangen Drie vraagstukken van actueelen aard
Book cover De vrouw en de vredesbeweging in verband met het vrouwenkiesrecht
Book cover Vrouwenkiesrecht in de Skandinavische landen

By: Alexander Lange Kielland (1849-1906)

Vergif Een Roman uit het Noorsch by Alexander Lange Kielland Vergif Een Roman uit het Noorsch
Fortuna Een Roman uit het Noorsch (Voortzetting van Fortuna Een Roman uit het Noorsch (Voortzetting van "Vergif")

By: Alf Trolle (1879-1949)

Book cover Van de Deensche expeditie naar Noord-Groenland De Aarde en haar Volken, 1909

By: Alfred Edmund Brehm (1829-1884)

Book cover Het Leven der Dieren Deel 1, Hoofdstuk 01: De Apen

By: Alfred Hagen

Book cover Reis naar de Nieuwe Hebriden en de Salomons-eilanden De Aarde en haar Volken, 1906

By: Anna Seé

Book cover Op de Faröer De Aarde en haar Volken, 1907

By: Annie Salomons (1885-1980)

Book cover Een Meisje-Studentje

By: Annie Sillevis

Book cover Een Meisje-Student over 'Een Meisje-Studentje'

By: Annie Wood Besant (1847-1933)

Book cover Vier Voordrachten over Theosofie

By: anoniem

Aljaska en de Canada-spoorweg by anoniem Aljaska en de Canada-spoorweg

Toeristisch verslag van een reis naar Canada en Alaska, in 1892 gepubliceerd in het tijdschrift "De Aarde en haar volken". We gaan samen met de anonieme, Europese schrijver in Frankrijk aan boord van een schip met bestemming New-York. Daar aangekomen, reizen we direct door naar Montreal. In deze Oost-Canadese stad begint een lange tocht per trein - helemaal naar de Canadese west-kust - via de nog maar enkele jaren daarvoor aangelegde Canada-Pacific-lijn. Deze voert langs een overvloed aan meren en rivieren, in opkomst zijnde steden en adembenemende bergtoppen en gletschers...

By: Anonymous

Book cover De Verdelgingsoorlog der Yankees tegen de Apachen-indianen De Aarde en haar Volken, 1873
Book cover Verklaring van het stoomwerktuig zijnde eene algemeen bevattelijke beschrijving van deszelfs onderscheidene deelen, zamenstelling en werking.
Book cover De Zaan en Waterland: Een kijkje in Noord Holland De Aarde en haar Volken, 1887
Book cover De drooglegging der Zuiderzee het plan J. Ulehake contra het plan C. Lely
Book cover Een abel spel van Lanseloet van Denemerken hoe hi wert minnende ene joncfrou, die met synder moeder diende
Book cover Het Vatikaan De Aarde en haar Volken, 1873
Book cover Wandelingen door België De Aarde en haar Volken, 1886
Book cover Relikwieën uit onzen Heldentijd De Aarde en haar Volken, 1873
Book cover Wandelingen door Elzas-Lotharingen De Aarde en haar Volken, 1886
Book cover Dramas in de wolken: Luchtreizen en luchtreizigers De Aarde en haar Volken, 1875
Book cover Venetië De Aarde en haar Volken, 1865
Book cover Suez De Aarde en haar Volken, 1865
Book cover Mexiko De Aarde en haar volken, Jaargang 1865
Book cover De Villa's der Medici in den omtrek van Florence De Aarde en haar Volken, 1886
Book cover Pisa De Aarde en haar Volken, 1887
Book cover Bezoek aan den berg Athos De Aarde en haar Volken, 1873
Book cover Thuringen De Aarde en haar Volken, 1873
Book cover De kasteelen van Koning Lodewijk II van Beieren De Aarde en haar Volken, 1887
Book cover Omzwervingen door de eilandenwereld van den Grooten-oceaan De Aarde en haar Volken, 1887
Book cover Konstantinopel en het Serail
Book cover Reis door Griekenland De Aarde en haar Volken, 1887
Book cover Wandelingen door België De Aarde en haar Volken, 1886
Book cover Mandalay, de jongste hoofdstad van Birma De Aarde en haar Volken, 1904
Book cover Aenmerkinge op de Missive van Parnas
Book cover Omzwervingen door de eilandenwereld van den Grooten Oceaan: De Fidji-eilanden De Aarde en haar Volken, 1888
Book cover Reis naar Merw De Aarde en haar Volken, 1887

By: Antoine Charles Reuther (1824-1900)

Book cover Bedenkingen tegen de Leer van Darwin Gevolgd door beschouwingen over eenige philosophische onderwerpen.

By: Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723)

Book cover Den Waaragtigen Omloop des Bloeds

By: Arend Fokke Simonsz

Book cover Het toekomend jaar drie duizend Eene mijmering

By: Arnold Aletrino (1858-1916)

Hermaphrodisie en Uranisme by Arnold Aletrino Hermaphrodisie en Uranisme

By: Arthur van Schendel (1874-1946)

Book cover Een Zwerver Verliefd

By: Augusta de Wit (1864-1939)

Book cover Natuur en Menschen in Indië

By: B. Chantre

Book cover Onderweg in Tunis De Aarde en haar Volken, 1909

By: B. de Jandin

Book cover Om en door den Peloponnesus De Aarde en haar Volken, 1909

By: Baron de Langsdorff

Book cover Op de olifantenjacht in Oeganda De Aarde en haar Volken, 1910

By: Benedictus de Spinoza (1632-1677)

Book cover Ethica In meetkundigen trant uiteengezet, vertaald, ingeleid en toegelicht door Jhr. Dr. Nico van Suchtelen

By: Bernardus Dominicus Hubertus Tellegen

Book cover De Wedergeboorte van Nederland

By: Bernardus Gewin (1812-1873)

Book cover Reisontmoetingen van Joachim Polsbroekerwoud en zijne Vrienden

By: Betje Wolff (1738-1804)

Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart by Betje Wolff Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart

Sara Burgerhart is een jong meisje dat correspondeert met haar vriendinnen, aanbidders en familie. Die mensen schrijven elkaar ook allemaal. Het boek bestaat uit 175 brieven van 24 personages. Soms lichtvoetig, dan beschouwend. Sara streeft ernaar een goede burger te zijn, een eerlijk mens en een hartelijke vriendin. Ze zoekt haar eigen weg en probeert voor zichzelf denken. Dat is typisch voor de Verlichting, een tijdperk waarin niet langer de waarheden van kerk en overheid zonder meer voor waar aangenomen werden, maar de overtuiging post vatte dat je de waarheid zelf moet vinden met behulp van de ratio (de rede, het verstand).

By: Betsy de Heer

'Een vaste burg is onze God' de kerkhervorming herdacht op haar vierde eeuwfeest, 1517—31 October—1917 by Betsy de Heer 'Een vaste burg is onze God' de kerkhervorming herdacht op haar vierde eeuwfeest, 1517—31 October—1917

By: Betsy van der Poel

Book cover Van Smyrna naar Holland in oorlogstijd De Aarde en haar Volken, 1917

By: C. V. (Carel Victor) Gerritsen (1850-1905)

Book cover Brieven uit en over Amerika

By: Camille Flammarion (1842-1925)

Book cover De Wereld vóór de schepping van den mensch

By: Carel Steven Adama van Scheltema (1877-1924)

Book cover Mei-droom Een feestelijk verbeeldingsspel in acht tooneelen

By: Carel van Nievelt (1843-1913)

Book cover Ontboezemingen
Book cover Chiaroscuro Vertellingen tusschen licht en donker

By: Carel Vosmaer (1826-1888)

Book cover Vogels van diverse pluimage

By: Carla Serena (-1884)

Book cover Schetsen uit den Kaukasus De Aarde en haar Volken, 1887

By: Charles Berchon

Book cover Zes maanden op Cuba—Havana De Aarde en haar Volken, 1908

By: Charles Darwin (1809-1882)

Book cover De Reis om de Wereld

By: Charles Dickens (1812-1870)

Een Kerstlied in Proza by Charles Dickens Een Kerstlied in Proza

'A Christmas Carol' is een Victoriaanse allegorie over een oude en verbitterde vrek, Ebenezer Scrooge, die in de nacht voor Kerstmis een aantal dromen heeft… (Samenvatting van Wikipedia)This is the Dutch translation of the book: A Christmas Carol by Charles Dickens.

De avonturen van Oliver Twist by Charles Dickens De avonturen van Oliver Twist

By: Charles Maumené

Book cover De Boe Hedma in Zuid-Tunis De Aarde en haar Volken, 1907

By: Charles Théodore Henri de Coster (1827-1879)

Book cover De legende en de heldhaftige, vroolijke en roemrijke daden van Uilenspiegel en Lamme Goedzak in Vlaanderenland en elders

By: Charlotte Perkins Gilman (1860-1935)

Book cover De economische toestand der vrouw Een studie over de economische verhouding tusschen mannen en vrouwen als een factor in de sociale evolutie

By: Christaan Willem Hendrik van der Post

Piet Uijs of lijden en strijd der voortrekkers in Natal by Christaan Willem Hendrik van der Post Piet Uijs of lijden en strijd der voortrekkers in Natal

By: Christoph von Schmid (1768-1854)

Book cover De nachtegaal Verhalen voor de jeugd

By: Clara Engelen

Book cover Indrukken van Finland De Aarde en haar Volken, 1906

By: Claude Anet (1868-1931)

Book cover Per auto door den Kaukasus naar Perzië De Aarde en haar Volken, 1907

By: Conrad Busken Huet (1826-1886)

Lidewyde by Conrad Busken Huet Lidewyde

By: Constantijn Huygens (1596-1687)

Book cover Vitaulium: Hofwyck en Spaansche Wijsheit

By: Cornelis Johannes Kieviet (1858-1931)

Uit het leven van Dik Trom by Cornelis Johannes Kieviet Uit het leven van Dik Trom

Dit is het eerste van zes boeken over Dik Trom, een ondeugende, dikke jongen, waarvan zijn vader altijd zegt: “Het is een bijzonder kind, en dat is-ie”.This is the first of six books about Dik Trom, a naughty, fat boy, about whom his father always says: “He’s a special child, and that’s what he is”.

De zoon van Dik Trom by Cornelis Johannes Kieviet De zoon van Dik Trom

Dit is het tweede van zes boeken over Dik Trom, of eigenlijk in dit boek de zoon van Dik Trom, die in sommige gevallen het tegenovergestelde van zijn vader is, maar in de meeste gevallen precies hetzelfde.This is the second of six books about Dik Trom, or in this book Dik Trom’s son, who is in a few ways the opposite of his father, but in most ways exactly the same.


Page 1 of 6   
Popular Genres
More Genres
Languages
Paid Books