Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Dutch: 517 free ebooks

Results per page: 30 | 60 | 100
  • <
  • Page 5 of 6 
  • >
Book type:
Sort by:
View by:

By: M. Lievevrouw-Coopman (1857-1916)

Book cover Ons Vaderland van de vroegste tijden tot de 15de eeuw

By: M. Mendell

Book cover Op den Tarn De Aarde en haar Volken, 1909

By: M. Saillard

Book cover Een Reisje door de Republiek Costa-Rica De Aarde en haar Volken, 1907

By: Margaret Alice Murray (1863-1963)

Book cover Oude Egyptische Legenden

By: Margo Scharten-Antink (1869-1957)

Book cover Sprotje heeft een dienst

By: Maria Catherina Metz-Koning (1864-1926)

Book cover Van 't viooltje dat weten wilde

By: Marie Leopold (1867-)

Book cover Een Jolig Troepje

By: Marie Robinson Wright (1866-1914)

Book cover Kijkjes in een mooi werk over Chili De Aarde en haar Volken, 1906

By: Mark Twain

De Lotgevallen van Tom Sawyer by Mark Twain De Lotgevallen van Tom Sawyer

Uit de inleiding van de schrijver bij de originele Engelstalige uitgave (helaas niet in deze vertaling opgenomen): "Ofschoon mijn boek hoofdzakelijk bedoeld is voor het plezier van jongens en meisjes, hoop ik dat het daarom niet door de ouderen uit de weg wordt gegaan. Het was namelijk gedeeltelijk mijn bedoeling om volwassenen op een plezierige manier er aan te herinneren hoe zij zelf waren en dachten en spraken en welke vreemde zaken zij soms deden."Tom Sawyer is de verpersoonlijking van de Amerikaanse jeugd in de negentiende eeuw...

By: Marko Vovchok (1834-1907)

Book cover Maroessia De Ukraineesche Jeanne D'Arc

By: Max Hesdörffer (1863-)

Kamerplanten Handboek tot het kweeken van planten in de kamer by Max Hesdörffer Kamerplanten Handboek tot het kweeken van planten in de kamer

By: Melis Stoke (1892-1942)

Van Aardappel-mes tot Officiersdegen by Melis Stoke Van Aardappel-mes tot Officiersdegen

Tijdens de Eerste Wereldoorlog was Nederland neutraal, maar het dreigende oorlogsgeweld in de ons omringende landen kwam heel dichtbij. In maart 1916 werd ook Herman Salomons opgeroepen voor militaire dienst. Onder zijn pseudoniem Melis Stoke publiceerde hij later zijn militaire memoires 'Van Aardappel-mes tot Officiersdegen, uit het Dagboek van een Landstormplichtige'. Hierin biedt hij ons een humoristische en soms cynische kijk op het militaire leven van die tijd. (Samenvatting door Bart de Leeuw)

By: Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616)

Don Quichot van La Mancha by Miguel de Cervantes Saavedra Don Quichot van La Mancha

Door het lezen van te veel ridderromans is Don Quichot zijn verstand kwijtgeraakt. Denkend dat hij zelf een dolende ridder is, verlaat hij zijn huis en begint een dwaaltocht over de wegen en het platteland van Spanje, op zoek naar avonturen. Als doel heeft hij voor ogen het rechtzetten van alle soorten onrecht, om door deze goede daden beroemd te worden. Op zijn trektocht wordt Don Quichot vergezeld door zijn buurman en dienaar Sancho Panza. (naar Wikipedia)This is a Dutch translation and adaptation of the book: Don Quijote by Miguel de Cervantes Saavedra.

By: Mr. Hieronymus van Alphen

Kleine Gedigten voor Kinderen by Mr. Hieronymus van Alphen Kleine Gedigten voor Kinderen

‘Jantje zag eens pruimen hangen, o! als eieren zo groot, 't Scheen, dat Jantje zou gaan plukken, schoon zijn vader 't hem verbood.’‘Daar alleen kan liefde woonen, daar alleen is 't leven zoet, Waar men, blij en ongedwongen, voor elkander alles doet.’Twee citaten uit Proeve van Kleine Gedigten voor Kinderen. Van Alphen schreef voor zijn zonen drie dichtbundels (‘Ziedaar, lieve wigtjes! Een bundel gedigtjes’) en gaf ze aanvankelijk anoniem uit. Deze bundels werden een groot succes, zijn tientallen malen herdrukt en zijn vertaald in het Frans, Duits, Engels, Fries en Maleis.Gelezen door: Bianca Kramer, Bart de Leeuw, Anna Simon en Peter Zinn.

By: Multatuli (1820-1887)

Max Havelaar, of de koffij-veilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij by Multatuli Max Havelaar, of de koffij-veilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij

“Max Havelaar, of de koffij-veilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij” (1860), geschreven door Multatuli (pseudoniem van Eduard Douwes Dekker), is een aanklacht tegen de behandeling van de plaatselijke bevolking in Indonesie, destijds een Nederlandse kolonie, door Nederlandse en Nederlands-Indische bestuurders. Het is een van de belangrijkste werken uit de Nederlandse literatuur. [Anna Simon] Max Havelaar: Or the Coffee Auctions of the Dutch Trading Company (Dutch: Max Havelaar, of de...

By: Nelly Montijn-de Fouw

Book cover Sagen van Koning Arthur en de Ridders van de Tafelronde

By: Nicolaas Beets (AKA Hildebrand)

Camera Obscura by Nicolaas Beets (AKA Hildebrand) Camera Obscura

De Camera Obscura is een verzameling verhalen en beschouwingen van Hildebrand, pseudoniem voor Nicolaas Beets. “De Camera”, zoals het boek gemeenzaam is gaan heten, verscheen in 1839. Beets schreef de meeste stukken in 1837 als student Godgeleerdheid in Leiden. Het boek geeft een beeld van het Nederland van de trekschuit en de postkoets, waar rond die tijd gewerkt wordt aan de eerste spoorlijn. Het bekendste gedeelte van het boek is dat over de familie Stastok. Hierin gaat Hildebrand logeren bij een oom en tante die de vleesgeworden burgermensen zijn uit het begin 19e eeuw...

By: Nicolaas Japikse (1872-1944)

Book cover De Koran Voorafgegaan door het leven van Mahomed, eene inleiding omtrent de Godsdienstgebruiken der Mahomedanen, enz.

By: Noël Dolens

Book cover Wat er te zien valt in Armenië De Aarde en haar Volken, 1907-1908

By: O. J. Reinders

Book cover Oudheid en Middeleeuwen Verhalen en schetsen

By: Oscar Wilde (1854-1900)

Book cover De profundis
Book cover Het portret van Dorian Gray
Book cover Salome en Een Florentijnsch Treurspel
Book cover Individualisme en socialisme

By: P. A. S. van Limburg (Petrus Abraham Samuel van Limburg) Brouwer (1829-1873)

Book cover Akbar: een oosterse roman

By: P. Visser (1887-1929)

De Vliegende Hollander by P. Visser De Vliegende Hollander

De Vliegende Hollander is een spookschip dat volgens de overlevering voor eeuwig in de buurt van Kaap de Goede Hoop rondvaart. De sage vertelt dat dit schip op Paasochtend van het jaar 1676 uitvoer, waarna het verdween in een storm. P. Visser vertelt het hele verhaal. (inleiding van Wikipedia)

By: Paul Frédéricq (1850-1920)

Book cover Vlaamsch Belgie sedert 1830 Eerste Deel

By: Paul Hyades (1847-1919)

Book cover Een Jaar aan Kaap Hoorn De Aarde en haar Volken, 1886

By: Paul Marcoy (1815-1888)

Book cover Tocht naar de dalen van den kinaboom (Peru) De Aarde en haar Volken, 1873

By: Paul Verschave

De politieke partijen in Nederland en de christelijke coalitie by Paul Verschave De politieke partijen in Nederland en de christelijke coalitie

By: Pavel Ivanovich Biriukov (1860-1931)

Book cover Tolstoi's leven Zijne persoonlijke herinneringen, brieven en aanteekeningen 1828-1863

By: Percy Bysshe Shelley (1792-1822)

Book cover Prometheus ontboeid Een lyrisch drama in vier bedrijven

By: Percy E. (Percy Edward) Henderson (1852-)

Book cover Op het Balkan-schiereiland De Aarde en haar Volken, 1909

By: Percy Molesworth Sykes (1867-1945)

Book cover Door Oost-Perzië De Aarde en haar Volken, 1906

By: Petrus Hendrix (1723-1795)

Book cover Het Geldersch Byenboek of pratyk der byen, langs den kant der Maes, Peel en Niers, in het overkwartier van Gelderland

By: Ph. J. Ketner

Book cover Een kijkje op de Tentoonstelling te Milaan De Aarde en haar Volken, 1906

By: Pierre de Myrica (1875-1951)

Book cover Zanzibar, de stapelplaats van Oost-Afrika De Aarde en haar Volken, 1908
Book cover Door Centraal-Oceanië De Aarde en haar Volken, 1908

By: Pierre Jean Hollman

Book cover Handboek voor den kaasmaker in Nederland

By: Piet Visser

De Zwervers van het Groote Leger Historisch verhaal uit het tijdperk 1810-1813 by Piet Visser De Zwervers van het Groote Leger Historisch verhaal uit het tijdperk 1810-1813

By: Pieter Best (1800-1852)

Book cover Tijdtafel der geschiedenis van het vaderland In twintig lessen

By: Pieter J. Andriessen (1815-1877)

Book cover De Prins en Johan de Witt of ons land in het tweede tijdperk der eerste stadhouderlooze regeering
Book cover Geschiedenis van het tijdperk van 25-jarigen vrede 1849-1874

By: Pieter Louwerse (1840-1909)

Book cover Vóór vier Eeuwen Een Volksboek over de Ontdekking van Amerika
Book cover Goede Vaêr Tromp of hoe de Vereenigde Provinciën eene zeemogendheid werden
Book cover In het Schemeruur

By: Prosper Mérimée (1803-1870)

Carmen (Nederlands) by Prosper Mérimée Carmen (Nederlands)

By: R. A. (Rudolf Adriaan) van Sandick (1855-1933)

Book cover In Het Rijk van Vulcaan de Uitbarsting van Krakatau en Hare Gevolgen

By: R. J. Spitz (1889-1954)

Book cover Gloriant
Book cover Een abel spel van Esmoreit Sconics sone van Cecilien

By: R.C. Boer

Book cover Noorwegens Letterkunde in de Negentiende Eeuw

By: Raden Adjeng Kartini (1879-1904)

Book cover Door duisternis tot licht Gedachten over en voor het Javaansche volk

By: Réginald Kann (1876-1925)

Book cover Reizen en vechten in het Zuiden van de Philippijnen De Aarde en haar Volken, 1908
Book cover Formosa, de eerste kolonie van Japan De Aarde en haar Volken, 1909

By: Reinhold Schoener (1849-)

Book cover Roma Sacra De Aarde en haar Volken, 1904

By: Roald Amundsen (1872-1928)

Book cover Aan de Zuidpool De Aarde en haar Volken, 1913
Book cover De Noordwestelijke Doorvaart De Aarde en haar Volken, 1909

By: Roelof Jan Willem Rudolph

Van strak gespannen snaren by Roelof Jan Willem Rudolph Van strak gespannen snaren

By: Ruth Putnam (1856-1931)

Book cover Willem de Zwijger, Prins van Oranje

By: S. Kalff

Book cover Een spoorwegreis in Korea De Aarde en haar Volken, 1908

By: S. Lagrange

Book cover Een goudzoeker op Madagascar De Aarde en haar Volken, 1908

By: Scipione Borghese (1871-1927)

Book cover Van Peking naar Parijs per auto De Aarde en haar Volken, 1908

By: Selma Lagerlöf (1848-1940)

Niels Holgersson's Wonderbare Reis by Selma Lagerlöf Niels Holgersson's Wonderbare Reis

De familie Holgersson woont in Skåne in het uiterste zuiden van Zweden op een kleine boerderij. Daar groeit hun enige zoon Niels op. Niels is niet zo vriendelijk voor de dieren thuis, hij houdt er van om ze te plagen en te sarren. Als hij op een dag een kabouter vangt en weigert die weer vrij te laten, spreekt de boze kabouter een betovering uit over Niels. Hij wordt zo klein als een duim. Op de vlucht voor de dieren die hém nu eens willen pesten, gaat Niels mee met een groep wilde ganzen. (samenvatting naar Wikipedia) This is the Dutch translation of The Wonderful Adventures of Nils, by Selma Lagerlöf.

Gösta Berling by Selma Lagerlöf Gösta Berling
De Wonderen van den Antichrist by Selma Lagerlöf De Wonderen van den Antichrist

By: Siegfried Genthe (1870-1904)

Book cover Uit Marokko De Aarde en haar Volken, 1906

By: Sir Arthur Conan Doyle (1859-1930)

Verhalen van Sherlock Holmes by Sir Arthur Conan Doyle Verhalen van Sherlock Holmes

Een verzameling van negen avonturen van Sherlock Holmes, de bekende Britse detective, en zijn compaan Dr. Watson. (Samenvatting door Julie VW)

De Agra-Schat by Sir Arthur Conan Doyle De Agra-Schat

Het verhaal speelt zich af in 1887 of 1888, en draait deels om de Oost-Indische Compagnie en de Muiterij van Sepoy.Sherlock Holmes en Dr. Watson worden benaderd door Miss Mary Morstan, die hun vraagt mee te helpen met de zoektocht naar haar vader. Hij was officier in India, maar is 10 jaar geleden verdwenen toen hij terug zou komen naar Engeland.Een anonieme brief brengt de drie op het spoor van Thaddeus Sholto. Van hem vernemen ze dat zijn vader goed bevriend was met Morstans vader en met hem in dezelfde legereenheid diende in India...

By: Sir Walter Scott (1771-1832)

Ivanhoe (NL) by Sir Walter Scott Ivanhoe (NL)

Ivanhoe is een historische roman uit 1819 van Sir Walter Scott. Het verhaal speelt ten tijde van het bewind van koning Richard Leeuwenhart en handelt over de smeulende tegenstellingen tussen de Normandiërs en de Saksen in de eeuwen na de Normandische verovering. De historische juistheid van het verhaal werd al meteen na verschijning van het boek in twijfel getrokken en Scott gaf ook toe dat het zeer waarschijnlijk was "dat ik de gebruiken van twee of drie eeuwen heb verward", maar hij troostte zich ermee dat "de fouten van deze aard aan de meeste lezers voorbij zou gaan".

By: Stijn Streuvels (1871-1969)

Book cover Dagen

By: Stuart Martin

Book cover Eens Engelschman's eerste indrukken van New-York De Aarde en haar Volken, 1917

By: T. Tj. de Boer

Book cover Een vliegreisje in het Land der Rijzende Zon De Aarde en haar Volken, 1906

By: Teunis Pluim

Keur van Nederlandsche Synoniemen Ten gebruike bij de studie voor de hulp- en hoofdacte en op inrichtingen voor M.O. by Teunis Pluim Keur van Nederlandsche Synoniemen Ten gebruike bij de studie voor de hulp- en hoofdacte en op inrichtingen voor M.O.

By: Th. Dufau

Book cover Een Reis naar het Land van de Cacao en de Suiker De Aarde en haar Volken, 1908

By: Th. Hebbelynck

Book cover In Roemenië De Aarde en haar Volken, 1906

By: Theodoor Molkenboer (1871-1920)

Book cover De Nederlandsche Nationale Kleederdrachten

By: Theodoor Sevens (1848-1927)

Book cover Reisjes in Zuid-Vlaanderen

By: Theodore L. Pennell (1867-1912)

Book cover Onder de wilde stammen op de grenzen van Afghanistan De Aarde en haar Volken, 1917

By: Thomas W. Rolleston (1857-1920)

Book cover Keltische Mythen en Legenden

By: Tickner Edwardes (1865-1944)

Book cover Het verhaal van de honingbij

By: Uitlander

Book cover Een en ander over het dorpsleven in Transvaal De Aarde en haar Volken, 1917

By: Unknown

De Reis om de Wereld in 80 Dagen by Unknown De Reis om de Wereld in 80 Dagen

De held van het verhaal is Phileas Fogg, die een weddenschap aangaat dat hij in tachtig dagen om de wereld kan reizen. Vergezeld van zijn knecht Passepartout gaat hij van start, maar al vanaf de allereerste dag wordt hij tegengewerkt door inspecteur Fix van Scotland Yard.

Book cover Dante's Hel In proza overgebracht en met een inleiding voorzien
Book cover Dichtertje - De Uitvreter - Titaantjes
Book cover Vanden Vos Reinaerde Uitgegeven en Toegelicht
Book cover De Geschiedenis van Woutertje Pieterse, Deel 2 Uit de 'ideen' verzameld
Book cover Het Nieuwe Leven (La Vita Nuova)
Book cover Specialiteiten

By: Valdemar Vedel

De Ridderromantiek der Franse en Duitse Middeleeuwen by Valdemar Vedel De Ridderromantiek der Franse en Duitse Middeleeuwen

By: Various

Book cover De Aarde en haar Volken, Jaargang 1877
Book cover De Aarde en haar Volken, Jaargang 1906
Book cover Op den Uitkijk, Jaargang 1909 Bijblad bij De Aarde en haar Volken
Op de Levensreis by Various Op de Levensreis

By: Vasilii Vasilevich Vereshchagin (1842-1904)

Book cover Van Orenburg naar Samarkand De Aarde en haar Volken, 1873

By: Vicomte de Miramon-Fargues

Book cover Bij de ruïnen van Angkor De Aarde en haar Volken, 1906

By: Victor Hugo (1802-1885)

Ellendigen - Deel 1 - Fantine by Victor Hugo Ellendigen - Deel 1 - Fantine

De Ellendigen is een vertaling van Les Miserables, een sociale roman, met een sterke moraal. Hugo neemt het in zijn werk op voor de paria’s in de 19e-eeuwse maatschappij en richt in een vlammende aanklacht tegen de samenleving en haar ‘meedogenloze’ wetten. Valjean is de incarnatie van het lijdende proletariaat, die een reeks eindeloze beproevingen moet ondergaan alvorens loutering en dood te vinden. Dit is het eerste van de vijf delen. Genoemd naar een van de hoofdpersonen: Fantine de moeder van Cosette.

By: W. Heimburg (1850-1912)

Book cover Liesje van den Lompenmolen

By: W. L. H. Köster Henke

Book cover De Boeventaal Zakwoordenboekje van het Bargoensch, of De taal van de jongens van de vlakte

By: W.-F. Rondou

Book cover De honig en zijn gebruik

By: Walt Whitman (1819-1892)

Book cover Grashalmen

Page 5 of 6   
Popular Genres
More Genres
Languages
Paid Books