Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

竹書紀年   By:

Book cover

First Page:

       夏  紀 〔 一 〕 《 汲 冢 書 》 : 禹 都 陽 城 。 《 續 漢書 ‧ 郡 國 志 》 二 注   臣 瓚 曰 : … … 《 汲 郡 古 文 》 亦 云 居 之 , 不 居 陽 翟也 。 《 漢 書 ‧ 地 理 志 》 注   《 汲 冢 古 文 》 並 云 : 「 禹 都 陽 城 。 」 《禮 記 ‧ 緇 衣 》 正 義   案 : 《 漢 書 ‧ 地 理 志 》 注 : 「 臣瓚 曰 : 《 世 本 》 禹 都 陽 城 , 《 汲 郡 古 文 》 亦 云 居 之 , 不居 陽 翟 也 。 」 《 禮 記 》 正 義 所 引 , 本 作 「 咸 陽 」 , 阮 元校 勘 記 引 齊 召 南 說 「 『 咸 陽 』 當 作 『 陽 城 』 」 , 據 改 。《 存 真 》 作 「 禹 都 陽 城 」 。 《 輯 校 》 作 「 居 陽 城 」 。 《訂 補 》 云 : 「 朱 本 正 文 作 『 禹 都 陽 城 』 。 誤 引 《 世 本 》文 , 王 氏 改 之 , 是 。 」 《 輯 校 》 、 《 訂 補 》 似 僅 據 《 漢書 》 注 , 《 續 漢 書 》 注 所 引 明 作 「 禹 都 陽 城 」 。 至 臣 瓚所 云 「 《 汲 郡 古 文 》 亦 云 居 之 」 , 即 承 所 引 《 世 本 》 之「 禹 都 陽 城 」 而 來 , 是 《 紀 年 》 、 《 世 本 》 之 文 本 同 ,《 禮 記 》 正 義 謂「 《 世 本 》 及 《 汲 冢 古 文 》 並 云 『 禹都 陽 城 』 」 , 可 證 。 《 存 真 》 本 不 誤 , 《 輯 校 》 、 《 訂補 》 似 以 不 誤 為 誤 。 《 禮 記 ‧ 緇 衣 》 正 義 所 引 , 《 存 真》 、 《 輯 校 》 、 《 訂 補 》 皆 失 收 。 又 《 訂 補 》 所 引 《 路史 ‧ 後 紀 》 卷 一 二 注 , 見 本 書 附 錄 。 〔 二 〕 《 紀 年 》 曰 : 禹 立 四 十 五 年 。 《太 平 御 覽 》 卷 八 二 皇 王 部 〔 三 〕 ( 《 紀 年 》 ) : 益 干 啟 位 , 啟 殺 之 。 《晉 書 ‧ 束 皙 傳 》   《 汲 冢 書 》 云 : … … 益 為 啟 所 誅 。 《史 通 ‧ 疑 古 》   ( 《 竹 書 紀 年 》 ) : 后 啟 殺 益 。 《史 通 ‧ 雜 說 上 》   案 : 《 存 真 》 、 《 輯 校 》 作 「 益干 啟 位 , 啟 殺 之 」 。 《 輯 校 》 云 : 「 《 史 通 》 《 疑 古 篇》 、 《 雜 說 篇 》 兩 引 『 益 為 后 啟 所 誅 』 。 」 所 引 與 《 史通 》 原 文 不 合 。   《 韓 非 子 ‧ 外 儲 說 右 下 》 「 潘 壽言 禹 情 」 注 : 「 言 禹 傳 位 於 益 , 終 令 啟 取 之 。 」 《 戰 國策 ‧ 燕 策 一 》 : 「 禹 授 益 , 而 以 啟 人 為 吏 。 及 老 , 而 以啟 為 不 足 任 天 下 , 傳 之 益 也 。 啟 與 支 黨 攻 益 , 而 奪 之 天下 , 是 禹 名 傳 天 下 於 益 , 其 實 令 啟 自 取 之 。 」 ( 《 史 記 ‧ 燕 召 公 世 家 》 略 同 ) 《 楚 辭 ‧ 天 問 》 : 「 啟 代 益 作 后。 」 王 夫 之 《 楚 辭 通 釋 》 卷 三 云 : 「 《 竹 書 紀 年 》 載 益代 禹 立 , 拘 啟 禁 之 , 啟 反 起 殺 益 以 承 禹 祀 。 蓋 列 國 之 史, 異 說 如 此 。 」 《 漢 書 ‧ 律 歷 志 》 : 「 張 壽 王 言 , 化 益為 天 子 代 禹 。 」 皆 與 《 紀 年 》 略 同 , 而 傳 統 之 說 則 與 此異 。 《 孟 子 ‧ 萬 章 上 》 : 「 禹 薦 益 於 天 , 七 年 , 禹 崩 。三 年 之 喪 畢 , 益 避 禹 之 子 於 箕 山 之 陰 。 朝 覲 訟 獄 者 , 不之 益 而 之 啟 , 曰 : 『 吾 君 之 子 也 。 』 謳 歌 者 不 謳 歌 益 而謳 歌 啟 , 曰 : 『 吾 君 之 子 也 。 』 」 ( 《 史 記 ‧ 夏 本 紀 》略 同 ) 後 世 多 宗 此 說 , 而 以 《 紀 年 》 等 書 為 「 妄 」 。 實際 益 、 啟 之 間 爭 奪 王 位 , 乃 原 始 社 會 轉 變 為 階 級 社 會 之反 映 。 〔 四 〕 《 竹 書... Continue reading book >>

eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books