Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Anhelli   By: (1809-1849)

Book cover

Anhelli by Juliusz Słowacki is a powerful and haunting work that delves into the depths of human suffering and resilience. The novel follows the titular character, Anhelli, a Polish exile who is forced to endure numerous trials and tribulations as he searches for freedom and peace.

Słowacki's poetic language and vivid imagery bring the story to life, immersing the reader in Anhelli's world of despair and hope. The themes of oppression, loss, and redemption are skillfully woven throughout the narrative, adding layers of complexity to the protagonist's journey.

One of the most striking aspects of the novel is its exploration of spirituality and faith in the face of overwhelming adversity. Anhelli's unwavering belief in a higher power provides him with the strength to endure his hardships and persevere in his quest for salvation.

Overall, Anhelli is a deeply moving and thought-provoking novel that offers a poignant exploration of the human experience. Słowacki's masterful storytelling and profound insights make this a must-read for anyone interested in literature that pushes boundaries and challenges perceptions.

First Page:

ANHELLI

=ANHELLI=

przez

JULIUSZA SŁOWACKIEGO

PARYŻ.

W KSIĘGARNI I DRUKARNI POLSKIÉJ,

Przy ulicy Marais Saint Germain, n^o 17 bis

1838.

STEFANOWI H.

NA

PAMIĄTKĘ SPOTKANIA SIĘ W ZIEMI ŚWIĘTÉJ I POD GÓRAMI LIBANU.

ROZDZIAŁ I.

Przyszli wygnańce na ziemię Sybirską i obrawszy miejsce szerokie, zbudowali dom drewniany aby zamieszkać razem w zgodzie i w miłości braterskiéj; było zaś ich około tysiąca ludzi z różnego stanu.

A rząd dostarczył im niewiast aby się żenili, albowiem dekret mówił że posłani są na zaludnienie.

Przez jakiś czas był pomiędzy niemi wielki porządek i wielki smutek, albowiem nie mogli zapomnieć że są wygnańcami i że już nie zobaczą ojczyzny; chyba Bóg zechce...

A gdy już zbudowali dom i każdy się zajął swoją pracą oprócz ludzi którzy chcieli aby je nazywano mądrymi i zostawali w bezczynności mówiąc: oto myślémy o zbawieniu ojczyzny; ujrzeli raz wielka gromadę ptaków czarnych lecącą z północy.

Za ptakami zaś ukazał się obóz jakoby i tabor i sanie zaprzężone psami i trzoda renów z gałęzistemi rogami i ludzie na łyżwach niosący oszczepy; był to cały lud Sybirski... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books