Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Arbetets Herravälde   By: (1835-1919)

Book cover

Arbetets Herravälde by Andrew Carnegie is a captivating exploration of the power and influence of work in society. Through his insightful analysis, Carnegie provides valuable insights into the impact of labor on individuals, communities, and the world at large.

The book delves into the history of work, discussing its evolution and the various roles it has played in shaping human civilization. Carnegie also examines the relationship between work and wealth, highlighting the ways in which labor can lead to prosperity and success.

One of the most compelling aspects of Arbetets Herravälde is Carnegie's emphasis on the importance of hard work and dedication. He argues that through diligence and perseverance, individuals can achieve great things and leave a lasting legacy.

Overall, Arbetets Herravälde is a thought-provoking and inspiring read that will resonate with anyone interested in the power of work. Carnegie's timeless wisdom and insights make this book a valuable addition to any library.

First Page:

Arbetetes Herravälde af Andrew Carnegie

Öfversättning Andra genomsedda upplagan

Göteborg 1910 Wald. Zachrissons förlag

Göteborg 1910 Wald. Zachrissons boktryckeri A. B.

VÄGEN TILL FRAMGÅNG ETT TAL TILL UNGA MÄN

Ur ett tal till studerande vid Curry handelsinstitut i Pittsburg, den 23 Juni 1885.

Erfarenheter från en lång affärsbana

Det är bra att unga män få börja från början och utföra de mest underordnade sysslor. Många af Pittsburgs framstående affärsmän erhöllo ett mycket ansvarsfullt kall just på själfva tröskeln till sin bana. De fingo sig kvasten anförtrodd och använde de första timmarna af sitt affärslif med att sopa rent kontoret. Nu märker jag att vi ha särskilda vaktmästare och städerskor för kontoren, och våra unga män gå olyckligtvis miste om denna nyttiga gren af en yrkesuppfostran. Men om den ordinarie soparen händelsevis skulle vara borta en morgon, så skall den gosse, som inom sig bär fröet till en blifvande chef, icke tveka att pröfva på arbetet med kvasten. Häromdagen tillspordes en ung man af en öm mamma i Michigan, om han någonsin sett en ung dam så elegant och graciöst sopa golfvet med sitt släp som hennes Priscilla... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books