Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads

Bajki   By: (1798-1855)

Book cover

Bajki by Adam Mickiewicz is a collection of endearing and whimsical fairy tales that are sure to delight readers of all ages. The stories are full of magic, adventure, and valuable life lessons that are beautifully conveyed through Mickiewicz's poetic and lyrical writing style.

Each tale is unique and captivating in its own way, from the tale of a brave young boy who outwits a cunning fox to the story of a mischievous dwarf who learns the importance of honesty and kindness. The characters are well-developed and relatable, making it easy for readers to become fully immersed in the enchanting world that Mickiewicz has created.

The language used in Bajki is rich and evocative, with vivid descriptions that bring the fantastical settings and characters to life. Mickiewicz's storytelling is both engaging and thought-provoking, leaving readers with a sense of wonder and a deeper appreciation for the power of storytelling.

Overall, Bajki by Adam Mickiewicz is a delightful collection of fairy tales that is sure to captivate and inspire readers of all ages. Whether you are looking for a light-hearted escape or a meaningful reflection on life's complexities, this book has something to offer for everyone.

First Page:

ADAM MICKIEWICZ.

BAJKI.

Cena 5 kop.

WARSZAWA. Nakładem T. H. Nasierowskiego.

1893.

ДОЗВОЛЕНО ЦЕНЗУРОЮ Варшава 2 Декабря 1892 года.

W Drukarni F. Csernák, Krakowskie Przedmieściu w Warszawie.

Są ludzie dla których rzeźba musi mieć gigantyczne rozmiary, obraz dopiero wtedy jest obrazem, gdy liczy ze sześć łokci długości i ze cztery wysokości, a na miano poezyi zasługuje utwór, który na setki stronic się liczy.

Ludzie tacy, arcydzieło Celliniego uważać będą za jubilerską tylko robotę, obrazeczek Meissoniera uznają za podlejszy od dużego oleodruku, a... bajka będzie dla nich próżną dziecinną igraszką, niegodną imienia poezyi.

Na szczęście, nie wszyscy są takimi znawcami sztuki i dla tych, którzy piękno odnajdą wszędzie gdzie się ono znajduje, wypuszczamy obecne wydanie „Bajek Adama Mickiewicza.”

Ileż tu prawdziwie oszlifowanych klejnocików w tych na pól żartobliwych bajeczkach! Co za niezmierne panowanie nad językiem i naginanie go do wszystkich, najsubtelniejszych odcieni myśli!

Niektóre z bajek tych są jak je w tytułach nazwał arcymistrz poezyi tłómaczone. Jestto skromność wielkiego poety. Gdyby nazwać je „naśladowanemi” i to może byłoby niesprawiedliwem. Pomysł wprawdzie jest w nich cudzy, ale cała skrząca dowcipem forma, jest już niezaprzeczenie własnością naszego poety... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books