Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Balady i romanse   By: (1798-1855)

Book cover

"Balady i romanse" by Adam Mickiewicz is a collection of beautiful poems that touch on themes of love, nature, and the human experience. Mickiewicz's lyrical and emotive writing style captivates the reader from the very first page, drawing them into a world where each poem is like a window into the poet's soul.

The poems in this collection are rich with imagery and symbolism, showcasing Mickiewicz's mastery of language and ability to evoke deep emotions in his readers. Whether he is writing about unrequited love, the beauty of nature, or the fleeting nature of life, Mickiewicz's words have a timeless quality that resonates with readers of all ages.

One of the strengths of "Balady i romanse" is the diverse range of themes and emotions explored in the poems. From the bittersweet longing of unrequited love to the joy of finding true connection with another person, Mickiewicz manages to capture the complexity of human relationships with honesty and grace.

Overall, "Balady i romanse" is a poignant and moving collection that will appeal to anyone who appreciates the beauty of poetry. Adam Mickiewicz's timeless words are a reminder of the enduring power of literature to touch our hearts and souls.

First Page:

Uwagi do wydania elektronicznego.

Poprawiono kilka błędów, które wyglądały na błędy drukarskie. Pełna lista zmian, jak również spis treści, znajdują się na końcu książki.

ADAM MICKIEWICZ.

=BALADY I ROMANSE.=

=WARSZAWA.= NAKŁAD KSIĘGARNI S. BUKOWIECKIEGO =100. Marszałkowska 100.=

1898.

Drukiem Władysława Szulca, Bednarska 22.

Дозволено Цензурою. Варшава, 29 Iюля 1897 r.

PIERWIOSNEK.[1]

(Primula veris).

Z niebieskich najrańszą piosnek Ledwie zadzwonił skowronek, Najrańszy kwiatek, pierwiosnek, Błysnął ze złotych obsłonek.

=Ja.=

Zawcześnie, kwiatku, zawcześnie! Jeszcze północ mrozem dmucha, Z gór białe nie zeszły pleśnie, Dąbrowa jeszcze nie sucha.

Przymruż złociste światełka, Ukryj się, pod matki rąbek, Nim cię zgubi szronu ząbek, Lub chłodnej rosy perełka.

=Kwiatek.=

Dni nasze jak dni motylka: Życiem wschód, śmiercią południe; Lepsza w kwietniu jedna chwilka. Niż w jesieni całe grudnie.

Czy dla bogów szukasz datku, Czy dla druha lub kochanki, Upleć wianek z mego kwiatku, Wianek to będzie nad wianki... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books