Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Barnavännen, 1905-03 Illustrerad Veckotidning för de Små   By:

Book cover

Barnavännen, 1905-03 is a delightful illustrated weekly magazine aimed at children. The pages are filled with colorful images and engaging stories that are sure to capture the imagination of young readers. The variety of content, from fairy tales to educational articles, makes it a great choice for children of all ages.

The quality of the illustrations is superb, adding to the charm of the publication. The stories are well-written and easy to understand, making it accessible to even the youngest of readers. The magazine also includes fun activities and puzzles that will keep kids entertained for hours.

Overall, Barnavännen, 1905-03 is a wonderful resource for children looking for something both entertaining and educational. With its engaging content and beautiful illustrations, this magazine is sure to become a favorite among young readers.

First Page:

BARNAVÄNNEN

N:o 9 Illustrerad Veckotidning för Söndagsskolan och Hemmet. 22 årg. 2 Mars. Redaktör: J. B. GAUFFIN, Uppsala. 1905.

Kristi ödmjukhet.

Fil. 2:5 11.

[Illustration]

Waren så till sinnes, som Kristus Jesus var! Med dessa ord vill aposteln framställa vår frälsare såsom ett efterföljansvärdt föredöme i ödmjukhet. Han, som tillbads af änglar och som hade all makt i himmelen och på jorden, uppträdde bland oss i ringhet. Se vi på hans födelse i Betlehemsstallet eller på hans död på Golgata, så måste det väcka vår undran, att denne är Guds son. Det är mer än om en konung hade aflagt sin konungamantel och klädt sig i en tiggares slitna dräkt. Det är en förnedring, som ej skulle kunna förklaras, om icke skriften sagt: Han vardt fattig för vår skull, på det att vi genom hans fattigdom skulle varda rika. Han var Gud jämlik, men antog en tjänares skepelse, en tjänares plats och en tjänares dräkt. Han förödmjukade sig genom att försaka all den härlighet och makt, som med rätta var hans, och genom att antaga en fattig människas plats. Han hade såsom han själf säger "intet att luta sitt hufvud till".

Vi se, huru ödmjukt han lydde Andens maning och gick ut i den vilda öknen för att hungra och frestas af djäfvulen... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books