Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Beknopte Geschiedenis van Friesland in Hoofdtrekken   By:

Book cover

In "Beknopte Geschiedenis van Friesland in Hoofdtrekken" by Wopke Eekhoff, readers are treated to a comprehensive overview of the history of Friesland. Eekhoff's writing is detailed and informative, providing a clear and concise narrative that spans from the early history of the region to more recent events.

The author does a commendable job of presenting the key events, figures, and developments that have shaped Friesland over the centuries. Eekhoff's thorough research and engaging writing style make this book an enjoyable and educational read for anyone interested in the history of this unique Dutch province.

Overall, "Beknopte Geschiedenis van Friesland in Hoofdtrekken" is a valuable resource for both academics and general readers seeking to learn more about Friesland's rich and fascinating history. Highly recommended for anyone looking to deepen their understanding of this historically and culturally significant region.

First Page:

BEKNOPTE GESCHIEDENIS VAN FRIESLAND IN HOOFDTREKKEN.

"Van waar mag het toch zijn, vraagt de Geschiedvorscher, dat de =Nederlanders= zich zoo vaak op de =Batavieren= beroepen, als op hunne Voorvaders, uit wier bloed zij zeggen gesproten te zijn, daar zulks historisch betwistbaar is? Wel waren zij de vroegste en =meest beroemde bewoners= van een voornaam gedeelte des lands, maar onze eigenlijke =voorvaderen= waren zij niet. De Batavieren verdwenen uit de Geschiedenis. Zoodanig was het niet met de =Friezen=. Boven vele andere Europesche volken hebben zij dit vooruit, dat zij niet zijn ondergegaan bij die geweldige omkeering der volken. Immer behielden zij den reeds lang ingenomen grond, toen bijna alle landen van Europa van bewoners verwisselden. Hier woonde de stam, welke zich staande hield, te midden dier groote Europesche beroering, en hare plaatsen aan geene andere inruilde. Zij echter breidde zich verder uit, van het Vlie tot aan de Schelde; en altijd hier stand houdende, is uit haar het nageslacht voortgesproten, dat immer deze landen bewoonde. Meer dan Batavieren en Kaninefaten noemen wij, Nederlanders, daarom =de Friezen= eigenlijk =onze vaderen=; dat heldhaftige geslacht, hetwelk voor de teregt vereerde Batavieren niet onderdeed; over wier naam wel is waar geen zoo po√ętische gloed ligt, als over de Batavieren, maar meer historische waarheid; die daar staan te midden der volksberoeringen en overstroomingen, als de krachtige eik in het woud, die de stormen tart en door den stroom der wateren niet ontworteld wordt... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books