Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Blindskär   By: (1844-1897)

Book cover

Blindskär by Minna Canth is a beautifully written novella that delves into the complexities of human relationships and societal expectations. Set in a small island community off the coast of Finland, the story follows the lives of two sisters, Susanna and Lea, as they navigate love, loss, and the harsh realities of life in the late 19th century.

Canth weaves a poignant tale of sisterhood and sacrifice, exploring themes of duty, tradition, and the limitations placed on women in a patriarchal society. The characters are richly drawn and deeply compelling, each grappling with their own desires and frustrations in the face of societal norms.

The writing is lyrical and evocative, transporting the reader to the windswept shores of Blindskär and immersing them in the lives of its inhabitants. Canth's keen observations on human nature and her insightful commentary on gender dynamics make this novella a thought-provoking and engaging read.

Overall, Blindskär is a deeply moving and powerful story that resonates long after the final page is turned. Canth's exploration of love, loss, and the bonds of sisterhood is both timeless and timely, making this novella a must-read for fans of literary fiction.

First Page:

BLINDSKÄR

Af Minna Canth.

Öfversättning från finskan.

Först publicerad av G. W. Edlunds Förlag 1888.

I.

Alma öste vatten öfver lilla Helmi, som låg på rygg i badbunken med en kudde af bast under hufvudet och en filt öfver magen. Flickan skrek af förtjusning, sparkade filten af sig och slog med händerna i vattnet, så att det stänkte långt omkring.

"Hör du, hör du, lilla ostyriga, som stänker mamma alldeles våt!" pratade Alma. "Och så förkyler du dig ännu på köpet. Var stilla nu! Mamma väter lilla hjessan och tvättar ansigtet också, hvad säger du då? Se så der. Men för all del, bli inte ledsen, det är redan gjordt. Nå, hvem kommer der nu igen? Stäng dörren! Barnet är naket!"

Maja Lisa var det, som stack in hufvudet genom köksdörren.

"Frun, det kommer främmande från staden. De körde med två hästar in på gården."

"Herrar eller fruntimmer?"

"Herrar. Apotekarn och borgmästarn och den der främmande herrn magister är han ju? Hvad skall man nu få till kvällen, då det inte finns någonting hemma, inte det minsta?"

"Nog hittar Maja Lisa alltid på något."

"Ja, det är lätt sagdt. Frun tar allt som lek. Men jag vet sannerligen inte den här gången hvad jag skall laga åt dem. Knäfveln också, man kan bli riktigt ond... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books