Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Columbus De ontdekker van Amerika   By: (1805-1877)

Book cover

Columbus De ontdekker van Amerika by John S. C. Abbott is a detailed account of Christopher Columbus and his voyages to the New World. The book provides a comprehensive look at Columbus's life, his motivations for exploration, and the impact of his discoveries on the course of world history.

Abbott's writing is informative and engaging, drawing readers in with vivid descriptions of Columbus's adventures and struggles. The author delves into the cultural and political context of Columbus's time, offering insights into the challenges he faced and the significance of his achievements.

One of the strengths of this book is its thorough research and attention to detail. Abbott's meticulous approach to storytelling brings Columbus's story to life, allowing readers to gain a deeper understanding of the man behind the legend.

Overall, Columbus De ontdekker van Amerika is a compelling read for anyone interested in history, exploration, or the impact of European colonization on the Americas. Abbott's skilled storytelling and in-depth analysis make this book a valuable addition to the study of Columbus and his legacy.

First Page:

Columbus, De Ontdekker van Amerika.

Naar het Engelsch van J. S. C. Abbott,

Vertaald door

J. H. Geraets Jr.

Hoofd der school te Velsen

Met 11 Afbeeldingen.

Amsterdam. 1887. W. Versluys.

EERSTE HOOFDSTUK.

MOEILIJKHEDEN, WAARMEDE COLUMBUS IN ZIJN JONGE JAREN HAD TE KAMPEN.

In de prachtige zeestad Genua, de trotsche bijgenaamd, werd omstreeks het jaar 1435 een knaapje geboren, dat nu in alle landen als Christophorus Columbus bekend is. Het juiste jaar zijner geboorte kent men niet. Hij was de zoon van geringe lieden, en zijn vader, die een degelijk en vlijtig man, en wolkammer van beroep was, moest hard werken, om in het onderhoud van zijn gezin te voorzien.

De haven van Genua lag vol met schepen uit al de handelshavens van de toen bekende wereld. Op de kaden wemelde het van zeelieden, die allerlei talen spraken en de uiteenloopendste kleederdrachten vertoonden. De knaap was van nature nadenkend en bezat, bij een groote liefde voor avonturen, een levendige verbeelding. Wanneer hij zoo langs de straten slenterde en naar de groote schepen keek, ontwaakte een sterke begeerte in hem, om verafgelegen landen te bezoeken... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books