Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

De Beurs Lacht   By: (1797-1856)

Book cover

De Beurs Lacht by Heinrich Heine is a captivating piece of literature that explores the complexities of human emotions, relationships, and society. The story is told through a series of interconnected narratives that revolve around the lives of various characters in 19th century Europe.

Heine's writing is both lyrical and deeply philosophical, delving into themes such as love, despair, ambition, and the pursuit of happiness. His characters are richly drawn and multi-dimensional, each grappling with their own inner demons and desires.

The novel is also a scathing critique of the bourgeois society of the time, with Heine satirizing the greed, materialism, and hypocrisy that permeated every aspect of life. Through his characters and their interactions, he exposes the emptiness and superficiality of the world they inhabit.

Overall, De Beurs Lacht is a thought-provoking and engrossing read that offers a profound exploration of the human experience. Readers who enjoy literary fiction with a social commentary will find much to admire in Heine's work.

First Page:

De Beurs lacht

De veldtocht naar België, de blokkade van Lissabon en de inname van Ancona zijn de drie karakteristieke heldendaden waarmee onze JUSTE MILIEU regering naar buitenuit haar kracht, haar wijsheid en haar heerlijkheid heeft laten gelden; in het binnenland plukte zij al even roemrijke lauweren, onder de pijlers van het PALAIS ROYAL, en in Lyon en Grenoble. Nooit stond Frankrijk lager aangeschreven in het buitenland, zelfs niet in de tijd van MADAME DE POMPADOUR of MADAME DUBARRY. Men kan tegenwoordig wel zien dat er ergere dingen bestaan dan een maîtressenbewind. In het BOUDOIR van een galante dame valt er nog altijd meer eer te vinden dan aan de COMPTOIR van een bankier.

En de aanhangers van het ministerie – dat is te zeggen, de ambtenaren, de bankiers, de gezette burgers en de BOUTIQUIERS – die maken het alleen maar erger als ze ons weer eens al lachend verzekeren dat we met ons allen in de allervreedzaamste toestand leven; dat de thermometer van het volksgeluk – namelijk de koers van de staatspapieren – gestegen is; dat de OPÉRA nog nooit zo gebloeid heeft, en dat we deze winter in Parijs meer bals gezien hebben dan ooit tevoren. Dat laatste, nu, was werkelijk het geval; die lui hebben dan ook de middelen om bals te geven, en ze dansten daar om te tonen hoe gelukkig Frankrijk wel was; ze dansten voor hun systeem, voor de vrede, voor de rust in Europa; ze wilden de beurskoersen de hoogte in dansen, ze dansten À LA HAUSSE... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books