Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

De Kennemer Vrijbuiter   By: (1858-1931)

De Kennemer Vrijbuiter by Cornelis Johannes Kieviet

De Kennemer Vrijbuiter by Cornelis Johannes Kieviet is a captivating story set in the Dutch dunes of Kennemerland during the 16th century. The novel follows the adventures of a young sailor named Dirk Sol, who becomes entangled in a web of intrigue and danger as he uncovers a plot to overthrow the Dutch government.

Kieviet's writing is rich in detail and the historical setting comes alive with vivid descriptions of the rugged landscape and bustling port towns. The characters are well-developed and engaging, particularly Dirk Sol who is a charismatic and resourceful protagonist.

The story is filled with twists and turns, keeping the reader on the edge of their seat as Dirk navigates through treacherous waters and faces formidable foes. The themes of loyalty, betrayal, and courage are explored in depth, adding depth and complexity to the narrative.

Overall, De Kennemer Vrijbuiter is a thrilling historical adventure that will appeal to fans of swashbuckling tales and lovers of Dutch history. With its fast-paced plot, well-rounded characters, and atmospheric setting, this novel is a must-read for anyone looking for an exciting and immersive reading experience.

First Page:

DE KENNEMER VRIJBUITER.

Boek en Kunstdrukkerij S. W. MELCHIOR Amersfoort.

[Illustratie]

Kieviet's Geïll. Historische Bibliotheek.

De Kennemer Vrijbuiter

DOOR

C. JOH. KIEVIET.

TWEEDE DRUK.

Met illustratiën van JOH. BRAAKENSIEK.

[Decoratieve illustratie]

AMERSFOORT VALKHOFF & Co.

Voor het tweede deel der serie Historische Jongensboeken, welke van mijne hand het licht zal zien, heb ik tot stof gekozen enkele episoden uit het leven der Kennemer Vrijbuiters, wier heldendaden wel waard zijn onder de aandacht der jongere lezers gebracht te worden. Hun moed en vaderlandsliefde behoeft in geen enkel opzicht onder te doen voor die van mannen als Tromp, De Ruyter en zoovele anderen, wier namen bij elken Nederlandschen jongen terecht bekend zijn. De lauwerkrans, waarmede het hoofd dezer mannen door den Geschiedschrijver getooid is, zou niet een te grootsche hulde zijn voor de eenvoudige lieden, wier namen in dit boek voorkomen. Onder de moeilijkste omstandigheden hebben zij den strijd tegen den overmachtigen vijand aangedurfd en zoo den grond helpen leggen voor Neêrlands onafhankelijkheid... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books