Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

De Kerels van Vlaanderen   By: (1812-1883)

Book cover

De Kerels van Vlaanderen by Hendrik Conscience is a captivating historical novel that provides readers with a vivid depiction of life in medieval Flanders. The story follows a group of brave and loyal men who come together to fight against foreign invaders and protect their homeland.

Conscience's writing style is both engaging and descriptive, allowing readers to easily imagine themselves in the shoes of the characters as they navigate through battles and political intrigue. The author's attention to detail in describing the customs, traditions, and landscapes of the time period makes the story feel authentic and immersive.

One of the standout aspects of the novel is the strong character development, particularly of the protagonist Jan Breydel. Readers will find themselves rooting for Jan and his comrades as they face insurmountable odds and fight for what they believe in.

Overall, De Kerels van Vlaanderen is a compelling read that combines action, drama, and historical accuracy to create a truly memorable story. Fans of historical fiction will not be disappointed by this timeless classic.

First Page:

HENDRIK CONSCIENCE

De Kerels van Vlaanderen

Brussel

[1883]

De Kerels van Vlaanderen

I

Op eenen herfstmorgen van het jaar 1126 weergalmden de plechtige tonen van eenen lofzang binnen de kerk van Onze Lieve Vrouwe te Brugge.

Ongetwijfeld zaten onder hare breede gewelven gansche scharen nedergeknield; want nu en dan riep het gerinkel der schellen de geloovigen tot een inniger gebed.

Evenwel, op het doodenveld, dat den tempel omringde, heerschte de volledigste eenzaamheid. Geen ander gerucht stoorde er de stilte dan het aanhoudend geschreeuw eener vlucht zwarte kauwen, die daarboven, op meer dan vierhonderd voet hoogte, de lucht met hun treurig gekras vervulden en als een onweerswolk rondom de spits van den reusachtigen toren vlogen en slingerden.

Aan eene groeiende rots gelijk, schoot het logge gevaarte zijne bonkige freiten en graten ten hemel, en hief het teeken der verlossing zoo hoog boven de stad, dat de scheepslieden, van uren en uren verre in zee, deze baak konden herkennen....[1]

Een man trad langzaam op het kerkhof, luisterde eene wijl op de statige galmen die in den tempel herklonken en stapte dan verder in het kronkelend voetpad.

Hij naderde een steenen kruis, godvruchtige gedachtenis aan eenen dierbaren doode, leunde met den elleboog er tegen en bleef zoo, half glimlachend, naar de kerkdeur blikken, als wachtte hij met vurig verlangen op iemand wiens verschijning hem gelukkig kon maken... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books