Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

De Pleiters   By: (1639-1699)

Book cover

De Pleiters is a thought-provoking play by Jean Racine that delves into themes of power, ambition, and justice. Set in ancient Rome, the play follows the story of Titus, a nobleman who becomes entangled in a web of deceit and manipulation as he vies for political power.

Racine's mastery of language and dramatic tension is evident throughout the play, as he skillfully navigates the complex relationships and motivations of the characters. The dialogue is sharp and engaging, drawing the reader into the intense emotional conflicts that drive the plot forward.

The characters in De Pleiters are well-developed and morally complex, making the audience question their own beliefs and biases. Racine expertly weaves a tale of betrayal and revenge, keeping the audience on the edge of their seats until the very end.

Overall, De Pleiters is a captivating and thought-provoking play that showcases Racine's talent for crafting compelling dramas. It is a must-read for fans of classic literature and anyone interested in exploring the darker side of human nature.

First Page:

DE

PLEITERS,

BLYSPEL.

Uit het Fransch van den Heer RACINE.

[Illustration: Proficit et Recreat.]

t'AMSTELDAM,

By d'Erven van ALBERT MAGNUS, op de Nieuwendyk, in den Atlas, 1695.

Met Privilegie.

[Illustration]

DEN HEERE

DAVID vander PLASS,

Konstig Beeld.

En

Portret Schilder.

Myn Nimf, die meer als eens gelukkig was, Dat ze u vernoegde als zy haar Dichten las, Verstout zich om, ô waarde VANDER PLASS! U dus te groeten. 't Mishaage u niet, dat zy, om zulk een eer t'Erkennen, u haar Pleiters wyd, myn Heer, En nevens die, haar hart demoedig neêr Leit aan uw voeten. De Schilderkonst, die zy waardeert en acht, En nu weêr in haar eerste staat gebracht, Heeft op haar ziel een onbepaalde macht Door haar vermoogen. En die, myn Heer, vliegt met de Poëzy Haar Zúster, zelf d'onsterflykheid voorbij, En twisten nooit om d'opperheerschappy Met brandende oogen. Te meer als zy, gelyk myn Nimf beschoud, In diamant, en eeuwig duurzaam goud Haar lof graveert, en op de gronden boud Van groote lichten... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books