Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

De Reis om de Wereld   By: (1809-1882)

Book cover

In De Reis om de Wereld, Charles Darwin takes readers on an incredible journey across the globe, documenting his observations of the natural world with precision and detail. From the diverse landscapes of South America to the unique wildlife of the Galapagos Islands, Darwin's account of his travels is both informative and engaging.

What sets this book apart is Darwin's keen eye for detail and his ability to connect the dots between different species and their environments. His insights into how the natural world functions and evolves are both groundbreaking and thought-provoking.

Overall, De Reis om de Wereld is a fascinating read that offers a unique perspective on the wonders of the natural world. Darwin's observations are as relevant today as they were over a century ago, making this book a timeless classic that should be on the reading list of anyone interested in science and nature.

First Page:

De reis om de wereld 27 December 1831 2 October 1836

Wereld Bibliotheek

Onder Leiding van L. Simons

DE REIS OM DE WERELD

Dagboek van onderzoekingen in de natuurlijke geschiedenis en aardkunde van de landen, bezocht op de reis rondom de wereld van H. M. vaartuig "The Beagle"

Door

CHARLES DARWIN

M. A., F. R. S.

Uit het Engelsch vertaald Door J. Brandt

2e Druk

Uitgegeven door De Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur Amsterdam

BEMERKING VAN DEN VERTALER.

Hier en daar zijn, ter verduidelijking van den tekst, eenige noten bijgevoegd. Een uitvoerige alphabetische index van de in het geheele werk voorkomende namen en vreemde woorden, volgt aan het einde van het tweede deel. Men zal in dit deel eene herleiding van de Engelsche maten vinden.

CHARLES DARWIN.

Charles Robert Darwin, kleinzoon van den geneesheer, dichter en natuuronderzoeker Erasmus Darwin (gestorven 1802), en van Josias Wedgwood, den vermaarden pottenbakker, werd op 12 Februari 1809 geboren te Shrewsbury, waar zijn vader arts was... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books