Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

De Ziekte der Verbeelding   By: (1812-1883)

Book cover

De Ziekte der Verbeelding by Hendrik Conscience is a thought-provoking novel that delves into the intricate complexities of the human mind. The story follows a young artist who struggles with a debilitating illness that causes him to lose touch with reality. As he grapples with his own inner turmoil, the reader is taken on a journey through the protagonist's innermost thoughts and emotions.

Conscience expertly weaves together themes of mental health, creativity, and existentialism in a way that is both haunting and captivating. The prose is lush and evocative, drawing the reader into the protagonist's world with vivid descriptions and poignant imagery. The characters are richly drawn and fully realized, each with their own struggles and desires that add depth and complexity to the narrative.

Overall, De Ziekte der Verbeelding is a deeply moving and introspective novel that explores the inner workings of the human mind with nuance and sensitivity. Conscience's masterful storytelling and profound insights make this a must-read for anyone interested in the complexities of the human psyche.

First Page:

Hendrik Conscience.

De Ziekte der Verbeelding.

LEIDEN. A. W. SIJTHOFF.

1880.

DE ZIEKTE DER VERBEELDING.

I.

Te midden der onmeetbare heide, die langs de noordelijke grenzen onzer provincie Limburg, als de bodem eener opgedroogde zee, vele uren verre onafgebroken voortloopt, ligt een oud en donker bosch.

Waarschijnlijk dat hier in verledene eeuwen een uitgestrekt moeras heeft bestaan; want het zijn geene masten of dennen, die er groeien: de eik, de wilg, de abeel, de els en andere breed bladerige boomen woekeren er met hunne wortelen in de vette, mullige aarde.

Zoo diep ligt de grond van het bosch, dat de reiziger, die over de heide trekt, uit de verte nauwelijks de toppen der boomen als eene duistere vlek op de zandwoestijn ontwaart. Wanneer hij, afgemat en door het gevoel der lange eenzaamheid zwaarmoedig, den boord der diepte nadert, verblijdt het gezicht van het schaduwrijk loover hem niet; integendeel, hij blijft verrast en aarzelend staan. Die ondoordringbare groene klomp, de volstrekte stilte, welke er heerscht, de koude vochtigheid, welke hem tegenwasemt, dit alles doet hem droomen aan eene nog volledigere eenzaamheid, aan iets geheel afgezonderds, aan iets geheimzinnigs; en, of hij vrees hebbe voor kwaaddoeners of voor onbegrepen gevaren, niet zonder bekommerdheid stapt hij den eenigen weg in, die tusschen het somber en doodstil geboomte wegschiet... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books