Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

De Ziel van het Noorden De Aarde en haar Volken, 1917   By:

Book cover

"De Ziel van het Noorden De Aarde en haar Volken, 1917" by Gino Bertolini is a captivating exploration of the northern regions of the Earth and the diverse cultures that call this area home. The author provides insightful descriptions and vivid imagery of the landscapes, wildlife, and people living in the Arctic and subarctic regions.

Bertolini's writing style is engaging and informative, making this book an enjoyable and educational read for anyone interested in learning more about the history and traditions of northern societies. The detailed research and firsthand accounts included in the book offer readers a unique glimpse into the daily lives and beliefs of these indigenous populations.

Overall, "De Ziel van het Noorden De Aarde en haar Volken, 1917" is a well-written and thought-provoking book that sheds light on the beauty and complexity of the northern regions of the Earth. Bertolini's passion for the subject matter is evident throughout the book, making it a must-read for anyone interested in exploring the rich cultural heritage of the Arctic and subarctic regions.

First Page:

DE ZIEL VAN HET NOORDEN. [1]

Door Gino Bertolini.

Aan het boek, dat bovenstaanden titel draagt, en dat de schrijver, de Italiaan Gino Bertolini, minder als reisbeschrijving, dan wel als psychologische en sociologische studie wenscht beschouwd te zien, zooals hij in zijne voorrede zegt, ontleenen wij de hier volgende belangwekkende schetsen uit de drie skandinavische rijken. Zijn eerste beschouwing, gewijd aan het land van Hamlet, verbindt de schrijver aan zijn uitstapje van uit Kopenhagen naar het slot te Helsingör. Ik had, zoo schrijft hij, de kinderen, de soldaten, de zieken en krankzinnigen, de beurs speculanten en de misdadigers van Kopenhagen gezien; ook de met handelswaren en menschen bezaaide kaden langs de haven, waaraan de stad haar naam ontleende; zoowel als het Thorwaldsen museum, die echo der deensche volksziel. Maar ik kon het vaderland van Hamlet niet verlaten zonder het op de uiterste noordelijke punt van Seeland gelegen slot Elsenör te bezoeken, binnen welks muren Hamlet, naar de sage meldt, geleefd en geleden heeft, en op welks terras de gevreesde en toch zoo vurig beminde geest van den vermoorden koning zich vertoonde aan zijn zoon. Is het legende of geschiedenis? Dikwijls is de eerste gewichtiger, veelzeggender dan de laatste. Indien ook al nimmer op dat terras van Elsenör de bittere lach eens dooden konings heeft weerklonken, dan was het toch de smartelijke glimlach der deensche volksziel, die hier uiting vond, en de gestalten der sage schiep naar eigen, innerlijken drang... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books