Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

De economische toestand der vrouw Een studie over de economische verhouding tusschen mannen en vrouwen als een factor in de sociale evolutie   By: (1860-1935)

Book cover

"De economische toestand der vrouw" is een baanbrekend werk van Charlotte Perkins Gilman dat zich focust op de economische verhoudingen tussen mannen en vrouwen als een cruciale factor in de sociale evolutie. Gilman's analyse is scherp en haar argumenten zijn overtuigend. Ze legt uit hoe de afhankelijkheid van vrouwen van mannen op financieel gebied hun vrijheid en autonomie beperkt, en hoe dit de sociale vooruitgang remt.

Het boek is goed onderbouwd met historische en sociologische data en de argumenten worden op een heldere en coherente manier gepresenteerd. Gilman pleit voor een herstructurering van de economische systemen om gelijke kansen en rechten voor vrouwen te waarborgen.

"De economische toestand der vrouw" is essentiĆ«le literatuur voor iedereen die geĆÆnteresseerd is in gendergelijkheid en sociale rechtvaardigheid. Gilman's inzichten zijn nog steeds relevant en actueel, en haar werk blijft een belangrijke bijdrage aan het feministisch gedachtegoed.

First Page:

De economische toestand der vrouw.

Een studie over de economische verhouding tusschen mannen en vrouwen als een factor in de sociale evolutie

Naar het Engelsch van Charlotte Perkins Stetson.

Door

Dr. Aletta H. Jacobs.

Haarlem H. D. Tjeenk Willink & Zoon

1900

VOORBERICHT VAN DE SCHRIJFSTER.

Dit boek is geschreven om een eenvoudige en natuurlijke verklaring te geven van een der meest bekende en meest verwarde vraagstukken van het menschelijk leven, een vraagstuk dat zich bijna aan elkeen ter praktische oplossing opdringt en dat de ernstige aandacht vraagt van den moralist, den medicus, en den socioloog

Om aan te toonen hoe eenige van de ergste kwalen waaronder wij gebukt gaan, kwalen die lang verondersteld werden onafscheidelijk van onzen aard te wezen en onuitroeibaar te zijn, slechts het gevolg zijn van zekere willekeurige toestanden, toestanden van eigen maaksel, en hoe wij, door deze toestanden te veranderen, de daaruit voortspruitende kwalen kunnen verwijderen

Om aan te duiden hoever wij reeds het pad ter verbetering betreden hebben en hoe onweerstaanbaar de sociale krachten ons dwingen verder te gaan, zelfs zonder ons weten en tegen ons krachtig verzet in, een voortgaan dat door onze erkenning en met onze hulp zeer versneld kan worden

Om in het bijzonder de denkende vrouw van heden te bereiken en haar een nieuw besef te geven, niet alleen van haar maatschappelijke plichten als individu, maar van haar onmetelijk belang voor het ras als maakster van menschen... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books