Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

De verliefde ezel   By: (1863-1923)

Book cover

De verliefde ezel is a captivating and beautifully written novella by Louis Couperus. The story follows the ill-fated love affair between Naeomidias, a young Roman slave, and the wealthy man she serves. Couperus expertly weaves together themes of love, betrayal, and societal expectations in a way that keeps the reader engaged from beginning to end.

The characters are deeply complex and the emotions they experience feel raw and authentic. Naeomidias' internal struggle between her love for her master and her desire for freedom is particularly moving, and the way Couperus delves into her psyche adds depth to the narrative.

Overall, De verliefde ezel is a compelling and thought-provoking read that offers a nuanced exploration of love and desire in the ancient Roman world. Couperus' lyrical prose and evocative descriptions make this novella a true gem of Dutch literature.

First Page:

De verliefde ezel

Door

Louis Couperus

Rotterdam

Nijgh & Van Ditmar's Uitgevers Maatschappij

MCMXVIII.

AAN DEN LEZER.

Sedert wij door middel van den Wereldoorlog tot de Middeneeuwen zullen terug keeren (denk maar allereerst aan de kaarsen, bij welke gij heden ten dage dineert; denk dan aan de helmen der soldaten; denk dan.... ik laat aan u over waarover ge nog meer wilt denken), keer ik persoonlijk maar in eens tot de Oudheid terug en schrijf u een echt ouderwetschen, ja antieken avonturenroman, zónder psychologie, zónder symboliek, realistiesch noch naturalistiesch, onvervalscht antiek ouderwetsch. Want het motief steel ik er voor uit Apuleius' Gouden Ezel en die roman was, geloof ik, de tweede, die er ooit geschreven werd, als ge ten minste Petronius' Satyricon de eerste noemen wilt! (Ik kan mij met dit alles best vergissen; informeer dus, als gij het naadje van de kous wilt zien, waar gij meent onfeilbaar te zullen worden ingelicht.)

Ik hoop, dat ge mijne poging u iets anders voor te zetten dan novellistiesch opgevatte moderne oorlogsberichten zult waardeeren en tevens goedkeuren, dat wij alle, eenmaal onvermijdelijk geachte, dingen als naturalisme, realisme, symboliek, psychologie over boord gooien en samen zwelgen zullen in de meest antieke onwaarschijnlijkheid, die een moderne romanschrijver om maar in eens tot de Oudheid terug te keeren zonder te blijven bij de Middeneeuwen, tot welke ons de Wereldoorlog brengt kan verzinnen... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books